Een eeuwig perspectief

Ik groeide op in een christelijk gezin en kende van jongs af aan christelijke waarheden. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat we worden opgeroepen om God te aanbidden. Ik heb dit altijd begrepen als een soort dankbare houding jegens God en een uiting daarvan tijdens gebed of aanbidding. Maar pas geleden heb ik een veel diepere […]

Helemaal veilig

Jaren geleden kreeg ik een smsje van een van de predikanten van onze kerk met het verzoek om voor zijn goede vriend te bidden. We wisten alleen dat de man en zijn vrouw in het ziekenhuis waren. Ik herinner me dat mijn man en ik in onze keuken stonden en onze handen vouwden om voor […]

Leven in ware vrede

Ik was veertien jaar toen mijn moeder, die ook mijn beste vriendin was, plotseling en op tragische wijze deze aarde verliet. Mijn leven verliep juist ongelooflijk goed. Ik was een bekende actrice in de christelijke wereld en een jonge auteur, en toen stortte alles in. Mijn wereld stond op zijn kop en ik had wanhopig […]

Overtreffende Vreugde

Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang! —Psalm 147:1 Ik heb zojuist Psalm 147 helemaal doorgelezen en ik voel de de zoete blijdschap in mijn hart! Ik spreek hierbij met mezelf af dat ik Psalm 147 ga lezen wanneer ik me droevig […]

Vreugde in Aanbidding

U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven. – Psalm 30:12-13 God alleen kan een rouwklacht veranderen in een reidans. God alleen kan […]

Goede en Volmaakte Geschenken

Vanaf het moment dat de wekker gaat is ons huis een wervelwind van chaos, totdat het tijd is om naar bed te gaan. Met vijf jonge kinderen is er altijd een maaltijd te bereiden, een boek voor te lezen, troep om op te ruimen, boodschappen te doen, kinderen te corrigeren of een ruzie om op […]

Liefde voor altijd en eeuwig

Deze periode van het jaar kan het beste uit mensen naar boven halen, want we denken om anderen, geven geschenken en doen ons best om mensen die eenzaam of minderbedeeld zijn te helpen. Maar het kan ook de tijd zijn waarin de slechtste kanten zichtbaar worden, zoals bij ouders die kibbelen over welk speelgoed cadeau […]

Het resultaat van het geloof

In beide gedeeltes die wij vandaag lezen, zien we een vrouw die zoveel geloof in Jezus had dat niets haar kon tegenhouden om genezing te zoeken; de ene vrouw voor haar kind en de andere vrouw voor zichzelf. Ik heb die verhalen altijd mooi gevonden; vooral die geschiedenis over Jezus in Lukas 8. Het geeft […]

De gave van het geloof

Lang geleden stond er een jongere versie van mijzelf in een cadeauwinkel van een ziekenhuis in Dallas en ik kocht een klein tegeltje waarop stond gegraveerd: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” – Hebreeën 11:1 Er was veel […]

Dankbaar voor Gods trouw

Op mijn aanrecht vind je twee grote glazen potten, kleurrijk gevuld met reepjes papier. Mijn man heeft ze een tijdje geleden naast elkaar gezet; ze staan naast het koffiezetapparaat en ik moet al glimlachen als ik alleen al naar kijk. Die potten hebben maar een paar euro gekost, maar hun inhoud maakt me schatrijk. Elke […]