Liefde voor altijd en eeuwig

Deze periode van het jaar kan het beste uit mensen naar boven halen, want we denken om anderen, geven geschenken en doen ons best om mensen die eenzaam of minderbedeeld zijn te helpen. Maar het kan ook de tijd zijn waarin de slechtste kanten zichtbaar worden, zoals bij ouders die kibbelen over welk speelgoed cadeau gegeven moet worden, of bij geruzie over de schaarse parkeerplekken bij het winkelcentrum, of binnenshuis, als hele families bij elkaar komen, wat frustraties oproept.

Met Kerst kan het geduld wel eens snel opraken. We willen dat onze kinderen zich goed gedragen als we op familiebezoek gaan. We willen zo snel mogelijk de boodschappen gedaan hebben. We willen zo graag dat mooie plaatje van ons gezin – allemaal tegelijk lachen naar de camera!

Dit stukje schrijven is voor mij een hele uitdaging, omdat ongeduld een van mijn zwakheden is. Ik bid vaak om meer geduld. Ik heb zelfs geen geduld met mezelf als christen, want ik wil veel te haastig rijper worden in het geloof, in plaats van mijn jaren in gelovige gehoorzaamheid aan de Heer door te brengen, door de ups en downs van het leven heen.

Ik moet toegeven dat mijn ongeduld vaak voortkomt uit een overdreven idee van wat ik allemaal in één dag kan doen. Maar de echte oorzaak van het probleem en de zonde van mijn ongeduld ligt in de wens dat de dingen gaan zoals ik het wil, in plaats van te vertrouwen dat Gods weg de beste is!

In Psalm 103 worden we aangemoedigd de Heere te loven, terwijl we worden herinnerd aan de goedheid, het mededogen, de barmhartigheid van onze Hemelse Vader en Zijn wonderlijke geduld met ons. Dit alles komt voort uit Zijn geweldige trouwe liefde voor ons. Gods liefde houdt nooit op, zal ons nooit begeven, is onbreekbaar en blijft voor altijd en eeuwig.

In vers 11 geeft God ons een beeld van hoe mateloos groot zijn liefde voor ons is, want die verheft zich zo hoog als de hemel boven ons. Ik kijk graag omhoog naar de hemel als er wolken voorbij drijven, maar in een heldere nacht is het nog indrukwekkender. Als je uit de buurt bent van stadslicht, is de menigte aan sterren echt adembenemend. Dat doet je stilstaan bij de grootheid van de schepping. En dat is een beeld van hoe Gods voortdurende liefde om ons heen staat, als een gewelf dat tot de hemel reikt. Geweldig!

We mogen dankbaar zijn dat de Heer niet met ons doet naar onze zonden. Integendeel, want vanwege de gehoorzaamheid van Christus om in de wereld te komen en onze plaats in te nemen op het kruis, zijn wij uit de put gehaald. God kroont ons met Zijn goedertierenheid en barmhartigheid, en Hij doet onze zonden van ons weg, zover als het oosten is verwijderd van het westen – dat is onmeetbaar ver! Wat een geweldige genade!

Het is niet zo dat God niet ziet hoe slecht wij zijn. Hij kent ons door en door. Ook is het niet zo dat God onze zonden door de vingers ziet. Hij ziet alles. Hij had boos kunnen blijven, ons schuldig kunnen houden en ons uit zijn nabijheid kunnen weren. Maar Hij verkiest om lief te hebben, barmhartig en genadig te zijn – Hij betaalt de schuld van onze zonden en heeft geduld met ons, zelfs als wij telkens weer struikelen. Dat is waar ik aan moet denken, als ik weer ongeduldig word over mijzelf, omdat ik nog steeds zondig!

Maar dit is geen excuus voor ons om te blijven zondigen en te denken: de Heer is toch wel geduldig en zal ons vergeven, dus wat maakt het uit? (Zie Romeinen 6:1-11). Als christenen zijn wij één gemaakt met Christus! De Heilige Geest opent onze ogen zodat wij onze zonden gaan zien en door Gods wonderbare liefde worden we zo omgevormd dat er een ander verlangen in ons hart komt. Wij willen ons houden aan Zijn verbond van liefde en Zijn geboden opvolgen – om krachtige strijders van God te zijn. Dan zullen wij voor de wereld paraat en zichtbaar zijn en anderen wijzen op de bron van alle dingen en eer en glorie toebrengen aan de Heer. Het zal een duidelijk zichtbaar en prachtig verschil maken.

Nu wij ons bewust zijn van Gods grote liefde, barmhartigheid en geduld die Hij aan ons heeft bewezen, zullen we vervolgens ook in staat zijn om die uit te stralen naar de wereld om ons heen. Als we ook in deze kersttijd haastig van alles willen regelen, laten we dan toch de tijd nemen om na te denken over de liefde, de barmhartigheid en het geduld dat de Heer heeft, ook met de mensen om ons heen en die wij onderweg tegenkomen.