Overtreffende Vreugde

Halleluja!

Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,
want dat is lieflijk.
Hem past een lofzang!
Psalm 147:1

Ik heb zojuist Psalm 147 helemaal doorgelezen en ik voel de de zoete blijdschap in mijn hart! Ik spreek hierbij met mezelf af dat ik Psalm 147 ga lezen wanneer ik me droevig of ontmoedigd voel. Wat een zuiverende, bemoedigende en vreugdevolle Psalm!

Prijs de Heer!

Wat weerhoudt jou ervan om de Heer te prijzen? Dit zijn een aantal redenen die voor mij gelden:

  • Wanneer ik boos ben, of ontmoedigd. Het enige wat ik dan wil doen is klagen en zwelgen in mijn woede en frustratie. De mensen die mij goed kennen, weten dat ik snel huil. Wanneer er dus vervelende dingen gebeuren, ga ik al gauw huilen.
  • Wanneer ik het gevoel heb dat er niets goeds uit een situatie kan voortkomen. In mijn hoofd zegt een stemmetje dan: ‘Het is voorbij. Deze zaak, deze situatie is dood. Niets goeds kan hier nog uit voortkomen. Waarom kan het je nog iets schelen?’
  • Wanneer er zoveel chaos en duisternis om mij heen is, dat ik het licht nauwelijks meer kan zien.

Dat zijn dingen die mij ervan weerhouden de Heer te prijzen. Ik ben er niet trots op, op die momenten is mijn vreugde verborgen, mijn vrede ver te zoeken en vergeet ik eigenlijk te stoppen en God te danken. Psalm 147 moedigt ons echter aan om God te prijzen. Er staat ‘want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!’ Ik werd getroffen door het gebruik van het woord ‘past’. Het gaat er niet om of mijn hoofd ernaar staat, hoe de situatie is of dat alles wat verkeerd kan gaan ook verkeerd gaat. Lofprijzing zou altijd mijn reactie moeten zijn, in plaats van wanhoop. Wow! Ik moet God prijzen, ongeacht mijn omstandigheden of mijn gevoel. Psalm 147 zegt dat ik psalmen moet zingen voor Mijn God.

Lofprijzing is de passende reactie van een kind van God!

Schrijf dat op zoveel mogelijk plakbriefjes en plak ze op strategische plekken in je huis, je auto en op je werkplek, zodat je het niet vergeet!

Het is absoluut goed om God te prijzen! Het is lieflijk en dat was precies het gevoel dat ik kreeg toen ik deze Psalm las. Ik voelde me lieflijk vanbinnen. Als ik me al zo voelde, stel je dan eens voor hoe God Zich dan zou voelen wanneer ik Hem prijs! Geen wonder dat er in Psalm 22:4 staat dan God ‘troont op de lofzangen van Israël’. Hij zetelt in onze lofprijzing en is daarin aanwezig.

Als je op zoek bent naar redenen om God te prijzen, lees dan Psalm 147 helemaal door. Het toont je hoe ontzagwekkend God is. Het toont je Zijn macht en onovertroffen kracht. Hij kan scheppen en afbreken, Hij geeft leven, maar vernedert Zijn vijanden. Hij beheerst het weer en het klimaat. Zijn wijsheid en macht zijn oneindig. Hij vernieuwt en verfrist. Hij alleen is God. Niets dan Hemzelf maakt Hem tot Wie Hij is. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid onoverwinnelijk. Hij regeert en heerst in de bedoeningen van de mens. Allen zijn aan Hem onderworpen. Zonder Hem is niets gemaakt van wat gemaakt is. Door Hem, tot Hem en voor Hem zijn alle dingen geschapen. De God van alle eeuwen, van de goede tijden en de slechte tijden, van voorspoed en tegenspoed. Hij maakt dat alle dingen meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben en tot Zijn doel zijn geroepen.

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

Lees vandaag samen met mij deze Psalm steeds opnieuw door, totdat al het andere vervaagt en je hart vervuld raakt met de zekerheid dat je niet alleen bent. God werkt in jou en een van de dingen die Hij wil is dat jij overvloedige vreugde ervaart, zodat de mensen om je heen zich zullen afvragen wat er met jou aan de hand is. Dat geeft jou de mogelijkheid om het allergrootste Geschenk met hen te delen: Jezus.

Met overtreffende vreugde,