Vreugde in Aanbidding

U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven. – Psalm 30:12-13

God alleen kan een rouwklacht veranderen in een reidans. God alleen kan het rouwgewaad van een gebroken hart vervangen door vreugde.

Het was geen toeval dat ik Psalm 30 aan het lezen was en in gebed was over wat ik zou moeten schrijven in deze blog, toen ik door een lieve vriendin werd gebeld die het droevige nieuws deelde dat haar vader was heengegaan. Tranen liepen over mijn wangen toen ik dacht aan deze geweldige man. Zelf ben ik in mijn jeugd getraumatiseerd door mijn biologische vader en het was voor mij geweldig om te zien hoe de vader van mijn vriendin zijn dochters echt liefhad.

Telkens wanneer een van hen de kamer in kwam, lichtten zijn ogen op. Zijn drie dochters waren zijn grote vreugde. Nu ik zelf drie dochters heb, heb ik een zwak voor meisjesvaders. Hoe vaak worden meisjesvaders niet geplaagd omdat ze ‘nog geen jongens hebben’ en krijgen ze de vraag ‘gaan jullie nog proberen om een zoontje te krijgen?’. Ik heb het zelf meegemaakt, want mijn man kreeg die opmerkingen oh zo vaak te horen.

Evenals mijn man, was de vader van mijn vriendin echter dankbaar voor de kinderen die God hem had gegeven. Hij was waanzinnig trots op zijn meiden en dat was duidelijk te zien. Door de jaren heen zagen we hoe hij zijn leven en wijsheid aan zijn dochters besteedde, en hen altijd met tedere liefde en zorg omringde. Hoe hij voor zijn meiden zorgde, hoe hij hen gaf wat ze nodig hadden en hen aanmoedigde, elk op hun eigen weg in deze wereld, was een prachtige glimp van de liefde van God. Het hielp mij Gods liefde voor mij een beetje beter te begrijpen en zien hoe Hij behagen in mij kon scheppen, zoals ik de vader van mijn vriendin behagen zag scheppen in haar. Door zijn leven te observeren kon ik de woorden uit de Bijbel niet alleen met mijn hoofd begrijpen, maar kon ik het ook werkelijk met mijn hart begrijpen.

Vandaag zijn er tranen en is er verdriet over zijn heengaan, maar ik verblijd mij ook in de waarheid dat ik weet, zonder enige twijfel, dat ik hem op een dag weer zal zien. Zelfs in het diepe verdriet van dit nieuws vandaag, weet ik dat God onze rouwklacht in een reidans kan veranderen, wanneer wij ons verheugen in wat God in het leven van deze geweldige man heeft gedaan en wat Hij ook in ons leven doet. Juist op deze momenten kunnen wij ervoor kiezen om onze Heer met vreugde te aanbidden, omdat we weten dat we op een dag met onze geliefden herenigd zullen zijn en hun gemis niet langer zullen voelen.

Tot op die dag sta ik erbij stil en dank ik God voor de eer om deze dierbare, lieve man gekend te hebben. Ik dank God dat Hij hem in mijn leven gebruikt heeft om Gods liefde voor mij als Zijn dochter beter te leren begrijpen en voor de mogelijkheid om met mijn eigen ogen te zien hoe hij leefde naar het Woord.

’s Nachts komen misschien de tranen, maar elke morgen volgt vreugde.

Daarom stop ik vanavond maar wat eerder met werken en ga ik de aanbiddingsmuziek eens lekker hard aanzetten. Het is een mooie avond om mijn Heer te aanbidden en Hem te danken voor het leven van deze geweldige man.

Heb God groots lief,