Dankbaar voor Gods trouw

Op mijn aanrecht vind je twee grote glazen potten, kleurrijk gevuld met reepjes papier. Mijn man heeft ze een tijdje geleden naast elkaar gezet; ze staan naast het koffiezetapparaat en ik moet al glimlachen als ik alleen al naar kijk. Die potten hebben maar een paar euro gekost, maar hun inhoud maakt me schatrijk.

Elke zondagmiddag zitten mijn man en tijdens het eten op een kruk aan de bar in het midden van ons huis en pakken we een pen om een paar eenvoudige woorden van dankbaarheid op te schrijven. De laatste zeven dagen van ons alledaags leven bevatten minuscule wonderen in de dop. God is bezig om op kleine manieren verlossing tot stand te brengen, maar we slagen er vaak niet in om Zijn buitengewone genade te zien, totdat we stilstaan om achterom te kijken.

Ons wekelijks ritueel om onze zegeningen te tellen blijft me verbazen. Terwijl ik de borden van de lunch in de gootsteen zet, doet mijn man onze nieuwe dankbaarheidslijstjes in de linker pot. Dan neemt hij twee briefjes uit de pot van vorig jaar en leest deze voor. Het is onvoorstelbaar hoe gemakkelijk ik vergeet dat God de alles onder controle heeft, ook elk detail van mijn leven, maar elke herinnering die op die stukjes papier geschreven staat wijst me er weer op.

Onze God is trouw. Zelfs op de zwaarste dag kunnen we terugkijken in onze geschiedenis, Gods genadevolle hand zien en geweldige hoop vinden. Rijkelijk strooit Hij Zijn liefde over ons uit en toont ons groot medeleven.

Onze God is trouw. Zelfs op de zwaarste dag kunnen we terugkijken in onze geschiedenis, om Gods genadige hand te zien en daar hoop uit te putten. Hij giet Zijn liefde rijkelijk over ons uit en Hij heeft altijd mededogen voor ons.

We mogen dan misschien wel vergeten hoe God in ons leven opdook, maar Hij vergeet Zijn kinderen nooit. God denkt trouw aan ons. Hij zorgt actief voor onze noden en komt voor ons in actie.

Wanneer we stilstaan om te reflecteren over alles wat God in ons leven gedaan heeft, dan kunnen we niet anders dan verheugd zijn. Onze Abba Vader vult ons leven met goede dingen. Hij heeft ons gekozen als de Zijnen en alleen hierom al zouden we het moeten uitroepen van vreugde.

Elke dag hebben we een reden om zingend God te prijzen:

Net zoals de Psalmist die in deze Psalm wordt beschreven zijn ook wij getuigen geweest van Gods wonderlijke tussenkomst. Onze trouwe God heeft ons vrij gezet en wij zijn op weg naar het beloofde land. Onze erfenis is de hemel. Vandaag kunnen we zeggen: ‘God heeft mij uit gebondenheid geleid en ik heb een reden om blij te zijn.’ Jezus stierf aan het kruis om ons te redden en wij zijn niet langer een slaaf van de zonde. Toen we ons geloof op Christus stelden, gingen wij over van de dood naar het eeuwige leven.

Omdat onze God trouw is, stuurde Hij Jezus om ons een levende hoop te geven die deze gebroken wereld niet weg kan nemen. Onze Vader houdt Zich aan alle beloften die Hij doet. Onze almachtige Beschermer die ons al gebracht heeft tot waar we nu zijn zal ons alles geven wat we morgen nodig hebben.

Hoe heeft God jouw leven verrijkt sinds jij je vertrouwen voor het eerst in Christus legde? Neem vandaag een paar minuten om terug te kijken en maak een lijst van dingen waarin je Zijn trouw hebt gezien. Onze geweldige God heeft ons leven veranderd en al Zijn werken van genade zijn vreugdevolle herinneringen om te koesteren.