Helemaal veilig

Jaren geleden kreeg ik een smsje van een van de predikanten van onze kerk met het verzoek om voor zijn goede vriend te bidden. We wisten alleen dat de man en zijn vrouw in het ziekenhuis waren. Ik herinner me dat mijn man en ik in onze keuken stonden en onze handen vouwden om voor dit gezin te bidden. We vroegen God om onze broeder in Christus te genezen en zijn vrouw te troosten terwijl ze wachtte.

Een dag later brak mijn hart toen ik hoorde dat de vriend van onze predikant was overleden. Zijn vrouw was nu een jonge weduwe met drie kleine meisjes thuis. Ik zat op de rand van mijn bed naar mijn telefoon te kijken en kon dit nieuws niet geloven. Overweldigd door emotie riep ik tot God: “Waarom?”

In één dag was het hele leven van deze vrouw veranderd. Maar terwijl ik gekweld voor haar bad, herinnerde God me aan een belangrijk gegeven: onze omstandigheden kunnen veranderen, maar onze God blijft dezelfde. Ik kon erop vertrouwen dat de constante aanwezigheid van onze trouwe Vader deze rouwende vrouw zou beschermen.

Ik wist dat deze vrouw sterk geloof in Christus had. Omdat haar hoop op Jezus was gevestigd, zou haar standvastige geloof haar veilig houden. Zelfs als de wereld om ons heen het begeeft, biedt ons geloof een solide basis om ons te helpen staande te blijven.

Nadat ik mijn gedachten tot staan had gebracht, veegde ik de tranen weg en vond rust in deze geloofszekerheid. Ik heb misschien geen controle over mijn omstandigheden, maar ik kan erop vertrouwen dat God me nooit in de steek zal laten. De Vader van alle barmhartigheid en troost zal mij alles geven wat ik nodig heb om in geloof verder te gaan.

God vervulde me die dag met een onverklaarbare vrede die het gevoel van angst verdreef. Ik heb een geweldige les geleerd die me op andere moeilijke dagen goed van pas is gekomen. Als ik mijn hart en geest richt op Gods trouw, zal Zijn vrede mij behoeden en mij de kracht geven die ik nodig heb.

Als onze omstandigheden niet te vatten zijn, kunnen we naar het kruis kijken en ons alles herinneren wat Jezus heeft geleden. Zijn lijden had een doel en God heeft beloofd dat wij nooit vruchteloos zullen lijden.

Die jonge weduwe begon uiteindelijk een nieuwe kleine groep voor alleenstaande ouders in onze kerk. God troostte haar in al haar problemen. Die troost zorgde ervoor dat zij met haar gebroken hart andere rouwende mensen kon bemoedigen. Gods liefde vulde haar en er was meer dan genoeg om te delen van Zijn overvloedige liefde, zodat ze anderen die rouwden kon helpen en er genezing kon komen.

Zit je midden in een chaotische situatie? Behoud je geloof. Ga naar Jezus en vraag Hem hulp om te volharden. Je kunt erop vertrouwen dat jouw Heiland jouw leven zal beschermen en ervoor zal zorgen dat je niet instort. Op een dag zal je terugkijken en zien hoe Hij je troostte en er voor zorgde dat je steeds meer in staat was Zijn mensen lief te hebben.

Je bent volkomen veilig in de armen van een liefhebbende God. Hij zal genezing brengen als we Hem van moment tot moment vertrouwen. Uiteindelijk zal God altijd je verwachtingen overtreffen als je alles aan Hem overgeeft.