Leven in ware vrede

Ik was veertien jaar toen mijn moeder, die ook mijn beste vriendin was, plotseling en op tragische wijze deze aarde verliet. Mijn leven verliep juist ongelooflijk goed. Ik was een bekende actrice in de christelijke wereld en een jonge auteur, en toen stortte alles in. Mijn wereld stond op zijn kop en ik had wanhopig behoefte aan vrede. Diep in mijn hart wist ik dat die vrede voor het grijpen lag, maar alleen door op Gods waarheid en Geest te steunen had ik hoop die vrede te vinden. Eerlijk gezegd begon mijn reis naar vrede met veel vragen. Ik vroeg me af of God echt was, en als Hij echt was, of Hij ook goed was.

Als je ooit Gods bedoelingen met jou in twijfel hebt getrokken of je hebt afgevraagd of Hij goed is, vertrouw dan hierop: God verlangt ernaar dat er vrede in je hart heerst. Hij roept je op tot een leven vol vrede, ongeacht je omstandigheden.

Helaas is onze definitie van vrede vervormd en komt hij niet langer overeen met het Woord van God. Vaak vergeten we Gods definitie. In onze cultuur is de definitie van vrede de afwezigheid van conflicten en een gevoel van volmaakte rust. Gods vrede kunnen we er nooit mee verwarren, omdat de Bijbel duidelijk maakt dat we vrede kunnen hebben te midden van zowel conflict als rust.

Terwijl ik door de grootste storm en de moeilijkste dagen van mijn leven ging, heeft God me geleerd dat vrede heel ergens anders gevonden kan worden. Vrede is geen gevoel. Het is een manier van leven. Het is een bewust en doordacht perspectief. Het is daardoor dat we echte vrede krijgen en we ook beter gaan begrijpen wat het nu eigenlijk inhoudt.

Ware vrede vereist dat we gewoon rusten in Gods soevereiniteit en het verkeerde idee dat we de touwtjes in handen hebben loslaten. Er is vrede als we ons door God laten vasthouden, als we Zijn genade aanvaarden en als we Hem ons laten liefhebben.

Hoe troostend is het te weten dat God je vrede kan brengen in een wereld van chaos en in je verwarde gedachten! Hij is soeverein, wat betekent dat er niets met jou en niets om je heen gebeurt waar Hij geen vrede in kan brengen. Als je die waarheid eenmaal begrijpt, kun je in vrede leven. Door te rusten in Gods almacht, komt vrede naar binnen. In dat vertrouwen blijf je dankbaar en prijs je Hem voor Zijn goedheid. En je vertrouwt op Hem, daarvoor is het noodzakelijk dat je Hem kent.

Je kunt God op verschillende manieren leren kennen. Eerst volg je Hem in Zijn Woord. Je kunt Hem ook om meer van Zijn Geest vragen, in de verwachting dat Hij je zintuigen opent voor Zijn aanwezigheid. Luister daarin naar het geluid van Gods stem en de houding van Zijn hart voor deze wereld en voor jou.

Je vertrouwen zal tot vrede leiden, en je vrede zal leiden tot een leven waarin je God groots liefhebt.

ALENA

Week 6 Uitdaging:

Paulus schrijft in Filippenzen 4:6-8 dat de vrede van God onze harten zal bewaken. Op welke manier zal het bedenken van al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, al wat deugdzaam is of prijzenswaardig onze harten en gedachten bewaren? Neem deze week de tijd om je gedachten onder de loep te nemen en ervoor te zorgen dat je gedachten zich richten op de dingen uit dit rijtje.