We kennen de auteur

Het verhaal van Jakob en Ezau is als een dramatisch foute serie en lijkt meer geschikt voor een dagelijkse talkshow dan het boek Genesis. Maar zijn we er nu bij beland. Genesis 28:3-4 vertelt dat Izak de verbondszegen doorgeeft aan zijn jongste zoon, Jakob: “En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en […]

Een hart vol vertrouwen

Eerlijk gezegd breekt het verhaal in Genesis mijn hart. Ik zie mensen die zo geliefd zijn door God; Ik zie Rebekka aan wie God al verteld had wat er van haar zonen zou worden; Ik zie Izak één zoon bevoordelen; Ik zie Jacob meegaan in het bedrog, en mijn hart breekt omdat ze besloten om […]

Beter dan het beste van ons

Vrienden, we hebben samen een lange weg afgelegd vanaf onze eerste week in deze studie. Ik wou dat we rond de tafel konden zitten en met elkaar konden delen hoe God ons op deze bladzijden van Zijn Woord heeft ontmoet, de overwinningen die we hebben ervaren toen we ons niet langer achter het masker van […]

Wat blijvend is

Op een dag kwam Ezau thuis en was echt hongerig. Het goede nieuws was dat Jacob wat rode linzensoep had pruttelen op het vuur. Jacob nam deze gelegenheid te baat om Ezau te vragen zijn eerstgeboorterecht aan hem te verkopen voor de miezerige prijs van een kom soep. Verbazingwekkend genoeg was Ezau het ermee eens, […]

Betrouwbaar en Waar

Om de paar jaar begin ik aan een bijbelrooster waarmee ik de hele Bijbelse boodschap in een jaar doorneem. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens een beetje teleurgesteld was over de dagtekst als die bestond uit ellenlange geslachtsregisters. “O, het is alleen maar een rij mensen,” dacht ik dan en ik las […]

Overtuigd en toegewijd

Ik zat tegenover een vriendin. We praatten en dronken koffie en toen kwam ik voor de dag met een wens die ik tot dusver verborgen had gehouden. Meteen nadat ik de woorden had uitgesproken had ik alweer op de terugspoelknop willen drukken en die wens weer in mijn hart willen opbergen. Maar het was eruit […]

Handelen op grond van de Belofte

Ik lees graag over het geloof van gewone mensen. Het is inspirerend om door heel Genesis heen bij zoveel gebeurtenissen getuige te zijn van Abrahams geloof, omdat hij een echt mens is zoals jij en ik. Een voorbeeld daarvan is te vinden in Genesis 24, waar Abraham zijn knecht erop uitstuurt om een vrouw te […]

Geloof als erfenis

Geloof, wat is dat eigenlijk? Hebreeën 11:1 zegt: “Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.”” Heb jij er wel eens bij stilgestaan hoe het geloof zich ontwikkelt in een gezin? Wat valt er te zeggen over het geloof – […]

Onthoud Zijn trouw

Nooit eerder heb ik zoveel gestudeerd over en gebeden voor vrede, vergeving en verzoening als toen ik door een scheiding ben gegaan. Ik heb nooit geweten hoe enorm verwoestend een scheiding is totdat ik het zelf meemaakte. In de maatschappij worden de gevolgen van zonde maar al te gemakkelijk geminimaliseerd, maar in de Bijbel staat […]

Al Zijn beloftes

Woede hangt als een wolk over ons rationele denken en oordeel en kan ertoe leiden dat we de dingen ineens niet meer zien zoals ze zijn, waardoor we dan ook vaak foute beslissingen nemen wanneer we boos zijn. In de passage die we vandaag lezen, denk ik dat Sara niet alleen bang was, maar ook […]