We kennen de auteur

Het verhaal van Jakob en Ezau is als een dramatisch foute serie en lijkt meer geschikt voor een dagelijkse talkshow dan het boek Genesis. Maar zijn we er nu bij beland.

Genesis 28:3-4 vertelt dat Izak de verbondszegen doorgeeft aan zijn jongste zoon, Jakob: “En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.”

We hebben eerder deze week details van het complot en bedrog doorgenomen, maar elk van de mensen die bij deze puinhoop betrokken waren – Izak, Rebekka, Ezau en Jakob – begingen onderweg misstappen. God voorspelde “de meerdere zal de mindere dienen” in Genesis 25:23 toen Rebekka vroeg waarom de kinderen in haar buik tegen elkaar stootten. Toch kenmerkten deze levens zich door vlees en vriendjespolitiek: Izak gaf de voorkeur aan Ezau, Rebekka gaf de voorkeur aan Jakob, Ezau verachtte zijn geboorterecht, Izak was van plan zijn zegen aan Ezau door te geven, Rebekka en Jakob bedrogen Izak om de zegen te stelen.

Maar de uiteindelijke wending in het verhaal laat zien: God is soeverein. Altijd.

Hij gebruikte (opnieuw) onvolmaakte mensen om te bereiken wat Hij altijd al had gepland. De verhalen over God die trouwe maar onvolmaakte mensen gebruikte, keren steeds weer terug. God waardeerde hun geloof boven hun volmaaktheid.

Wat hebben we nog meer over God geleerd tijdens deze studie?

God is getrouw. Met betrekking tot Abraham die geloofde dat God hem en Sara een zoon zou geven op hun oude dag, zegt Hebreeën 11:11: “omdat zij [Sara] Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.” En dat gold uiteraard ook voor Abraham.

God is te vertrouwen. Toegegeven, dat kan zwaar zijn in moeilijke situaties. Waarom is er kanker? Waarom vallen huwelijken om ons heen uit elkaar? Waarom is dat trauma ontstaan? Waarom, waarom, waarom? We hebben allemaal vragen zonder gemakkelijke antwoorden.

Om eerlijk te zijn hou ik van directe antwoorden. Ik vind het leuk om van tevoren te weten wat het plan is. En eerlijk gezegd vind ik het leuk om een plan te maken en het tot een goed einde te brengen. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat dit niet is hoe God werkt.

Zijn antwoorden zijn niet altijd even snel of gemakkelijk.

Zijn plannen zijn voor ons niet altijd duidelijk vanaf het begin, zelfs niet langs de kronkelende weg.

Zijn plannen gaan niet altijd zoals wij zouden willen.

Zijn beloften aan ons worden niet altijd al volledig vervuld tijdens ons leven.

Betekent dat dan dat Hij niet goed is? Nee helemaal niet. Hij blijft goed, soeverein en betrouwbaar. Hij ziet het allemaal op zo’n manier die voor ons niet mogelijk is, en Hij komt altijd Zijn beloften na.