Een hart vol vertrouwen

Eerlijk gezegd breekt het verhaal in Genesis mijn hart. Ik zie mensen die zo geliefd zijn door God; Ik zie Rebekka aan wie God al verteld had wat er van haar zonen zou worden; Ik zie Izak één zoon bevoordelen; Ik zie Jacob meegaan in het bedrog, en mijn hart breekt omdat ze besloten om Degene die de belofte deed, de Enige die het waar kan maken, opzij te zetten en ervoor te kiezen om de dingen op hun eigen manier te regelen.

En het resultaat was pijn, woede, bitterheid, verraad en scheiding van dierbaren. Elke keer wanneer we proberen om voor God uit te lopen, maken we de reis lang en pijnlijk. Izak en Rebekka verloren hun zonen door woede en wraak, omdat Rebekka God een handje wilde helpen.

Geliefden, er is geen onrecht in God! Daar kun je zeker van zijn! Maar als Hij het heeft gezegd, zal Hij het doen! Hij zal het doen!

Wat er ook gebeurt, er is niets wat God niet kan doen!

Er is niets wat jij en ik kunnen doen om Zijn hand te forceren te gaan handelen, of Zijn genade en liefde te garanderen. Hij hield van ons vóór de aarde gegrondvest was. Hij had een plan voor ons klaar voordat we zelfs maar geboren waren. Zijn genade is niet afhankelijk van wie je bent of wat je hebt gedaan, niet van de kleur van je huid of haar. Jouw nationaliteit, stam, ras of land heeft geen invloed op Zijn eeuwige genade en liefde.

Wat Hij van je nodig heeft, is geloof!

Hij vraagt ​​om een ​​geloof dat zegt: “Ik vertrouw erop dat God alles zal laten gebeuren wat Hij over mij heeft gezegd. Ik vertrouw erop dat God mij barmhartigheid zal tonen en Zijn Woord zal vervullen.” Zeg dit met mij, ik vertrouw op God! Laten we stoppen ons erin te mengen. Accepteer dat God handelt op Zijn tijd. Niemand van ons weet wat morgen zal brengen, maar God kent het einde vanaf het begin en het begin vanaf het einde. Hij ziet het grote geheel.

“Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.” —Romeinen 9:16

Weiger de leugen van de satan. God haat je niet. Hij heeft je liefgehad met een eeuwige liefde. Zijn plannen voor jou zijn anders dan Zijn plannen voor mij. Ze hebben verschillende tijden en periodes waarin ze zich manifesteren. Als het tijd is, zal Hij er zelf voor zorgen dat het gebeurt. Jacob gaf de voorkeur aan de ene zoon, Rebekka gaf de voorkeur aan de andere en we zagen het eindresultaat. God heeft geen favorieten. Hij houdt van ieder van ons op een unieke manier en heeft een prachtig plan voor ons. We kunnen het niet verdienen of ervoor werken, het berust puur op Zijn genade.

Kun je ervoor kiezen om Hem vandaag te vertrouwen? Ik kies ervoor om Hem vandaag en altijd met heel mijn hart te vertrouwen.

Zelfs in onze mislukkingen blijft God trouw. Hij heeft de dingen omgekeerd in het verhaal dat we vandaag lezen, en Hij kan ook voor jou de dingen omkeren..

Vader, het spijt me van al de keren dat ik ervoor koos om de dingen op mijn manier te doen en voor U uit te rennen. Vergeef mij alstublieft. Vandaag neem ik een beslissing om U te vertrouwen. Geen inmenging meer. Ik kies ervoor om U te laten handelen op Uw tijd en tempo. Ik kies ervoor om te geloven. Dus help mij God, in Jezus naam. Amen.