Onthoud Zijn trouw

Nooit eerder heb ik zoveel gestudeerd over en gebeden voor vrede, vergeving en verzoening als toen ik door een scheiding ben gegaan. Ik heb nooit geweten hoe enorm verwoestend een scheiding is totdat ik het zelf meemaakte. In de maatschappij worden de gevolgen van zonde maar al te gemakkelijk geminimaliseerd, maar in de Bijbel staat duidelijk dat wat God heeft samengevoegd, niemand mag scheiden (Markus 10:9). God zei dit met een reden, Hij had vele redenen.

De impact van een scheiding beperkt zich niet tot alleen de twee mensen die het jawoord gaven. Er zijn misschien kinderen bij betrokken. Zeer zeker worden familie en vrienden betrokken bij en beïnvloed door dit trauma. Niemand komt ooit echt ongeschonden uit een scheiding. Het is meedogenloos. Het is boosaardig. Het is een oorlog zonder regels.

Hoe leven we dan nog in geloof wanneer het leven niet perfect is? Hoe kunnen we vrede bereiken wanneer anderen er geen cent om geven? Dit zijn vragen waar ik het afgelopen paar jaar persoonlijk mee geworsteld heb.

Het overgrote deel van mijn leven heb ik gedacht dat vergeving en vrede gelinkt zijn aan verzoening. Ik dacht dat verzoening en vrede de zichtbare vrucht zou zijn van het feit dat je iemand echt vergeven hebt. Dit bleek verre van waar en ons SOAP-vers van vandaag bevestigt dit wanneer we de volgende woorden lezen: ‘als mogelijk’ en ‘voor zover het van u afhangt.’

Vrede is het gevolg van je relatie met Christus. We ervaren misschien ook vrede en verzoening als we goede relaties hebben met onze broeders en zusters in Christus. We leven echter in een gevallen wereld en we zullen moeiten ervaren, maar de Heer is trouw en we kunnen nog steeds vrede ervaren, vrede die alle begrip te boven gaat, zelfs te midden van een chaotisch en pijnlijk seizoen. Onze vrede hangt niet af van wat anderen doen. Als wij trouw blijven en ons vasthouden aan onze Vredevorst, dan kunnen we vrede ervaren, zelfs door de storm heen. We ervaren vrede niet in onze perfectie, maar door onze Vredevorst.

Wanneer God in ons leven aan het werk is, wordt dat zichtbaar voor degenen om ons heen. Zelfs Abimelech zegt tegen Abraham in Genesis 21:22: ‘God is met jou in alles wat je doet.’ In Berseba, wat ‘bron van de eed’ betekent, legden deze twee mannen hun ruzie bij en was er vrede tussen hen. Abraham plantte daar toen een boom, bleef waar hij was en aanbad de Heer. Doordat Abraham gehoorzaam en trouw was aan de Heer, werd Abimelech gezegend. Als wij de Heer gehoorzamen en Hem trouw zijn, dan zullen ook wij worden gebruikt om anderen te zegenen.

Het is cruciaal dat we altijd aan Gods trouw in ons leven blijven denken. We denken dat we het wel voor altijd zullen onthouden, maar we vergeten maar al te snel. We zijn het meest geneigd om data en details te onthouden van gebeurtenissen die ons leven voorgoed veranderden. Maar de Heer heeft een plan voor het leven van ieder van ons, zelfs wanneer het leven niet zo gaat als we verwachtten. Misschien was er een verraad of een overlijden dat je totaal niet zag aankomen; misschien heeft iemand je onverwacht in de steek gelaten. Misschien wacht je nog steeds op een doorbraak, een verzoening of een belofte die nog niet vervuld is. Houd goede moed. Die afwijzing heeft jou beschermd!

Berseba staat symbool voor een plek waar Abraham het uitriep naar God en waar hij de Heer aanbad, terwijl hij een periode van wachten doormaakte. Mijn gebed voor ieder van ons is dat we de tijd nemen om onze eigen Berseba bouwen, als herinnering aan Gods eed in ons hart, voor wanneer twijfel en conflict onze kant op komen. We zijn verre van perfect, maar het zal een zegen zijn om vrede en trouw na te jagen; een zegen niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen.

De vrede ligt voor ons voor het oprapen omdat God is wie Hij is.

 

 

Week 4 Uitdaging:

Wanneer je deze week het laatste gedeelte van Abrahams geschiedenis leest, denk dan eens terug aan de momenten waarop jij in je eigen geloofsleven tekortschoot of juist een overwinning behaalde. In welke omstandigheden toonde jij een groot geloof en grote gehoorzaamheid? Zijn er tijden geweest waarin je worstelde met je geloof? Vraag God je te helpen je geloofsleven onder de loep te nemen en om wijsheid om verder te gaan naar Zijn wil.