God verbreekt de schaamte

Soms zit voelt het donker in mijn binnenste; dan worstel ik met het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Dan lig ik soms in bed te vechten tegen duistere gedachten. Een akelig stemmetje fluistert dan: “Je bent niet geliefd. Het wordt nooit wat met jou. Geef dat gevecht nou maar op.” O, die leugens […]

De schaamte van ongeloof

Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.  Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen. – 2 Timotheüs 1:11-13 Heb jij wel […]

De schande van de ontdekking

Johannes 8 is één van die Bijbelgedeeltes waardoor ik God zo geweldig vind, om Zijn liefde en om hoe Hij mij en jou voor Zich wil winnen. De vrouw uit de tekst werd voor de Koning der koningen gebracht, voor Hem die de zonde haat, maar de zondaar zo liefheeft dat Hij zijn heerlijkheid verliet […]

Je schamen voor ziekte

Er is iets eigenaardigs aan tijd. Hoewel het iets gelijkmatigs is, met altijd zestig seconden in een minuut en zestig minuten in een uur, toch kan de tijd soms voorbijvliegen of juist voorbijkruipen. Mijn kinderen hebben samen een iPad en daar mogen ze om beurt een half uur spelletjes op spelen. Voor degene die moet […]

Het geloof dat de schaamte overwint

Ik hou van dat verhaal over Bartimeüs in Markus 10:46-52. Bartimeüs was een blinde bedelaar, die aan de kant van de weg zat toen Jezus en Zijn discipelen voorbijkwamen. Hij was een man wiens leven werd gekenmerkt door schaamte. In die tijd waren lichamelijke handicaps een reden om mensen buiten te sluiten in plaats van […]

Schaam je niet meer

Toen David jong was, stond zijn leven sterk in het teken van zalving en kracht. We lezen in de Bijbel legendarische verhalen over David – met blote handen een beer en een leeuw doden, Goliath verslaan met alleen maar een steen en een slinger, gezalfd worden tot koning van Israël, terwijl hij nog een herdersjongen […]

Gebroken stukken

Voordat we trouwden, ontvingen we een Chinees theekopje als huwelijkscadeau. Helaas sneuvelde het met de post. De winkel wilde het niet terugnemen en dus maakte ik van de scherven een lijst om onze uitnodiging voor de bruiloft in op te hangen. Over de afgelopen jaren heb ik er vaak naar gekeken en verwonderde ik me […]

De schaamte van zwakheid

Israël zat in de problemen. Steeds maar weer hadden de Israëlieten God niet gehoorzaamd en hadden ze gedaan wat slecht was in de ogen van de Heer. God gaf Israël zeven jaar over aan de Midianieten. Gedurende deze tijd maakten de Israëlieten kleine holtes in de bergen voor zichzelf om hun vee en oogst in […]

De schaamte over beslissingen van vroeger

Een van de vele dingen die ik geweldig vind aan de Bijbel, is dat er zoveel verhalen in staan over verlossing. Vooral de verhalen over degenen die aan het kortste eind trokken en daarna een overwinning behaalden, vind ik prachtig. Onze God schreef absoluut grootste verhalen die ons vandaag de dag nog steeds hoop geven. […]

De schaamte dat je niet genoeg bent

Bijna mijn hele leven heb ik last gehad van schaamtegevoelens. Aan een paar van mijn vroegste herinneringen aan school zit een overweldigend gevoel van schaamte gekoppeld. Ik kan me nog zo goed voor de geest halen hoe ik in de kleuterschool zat en dat één van mijn klasgenootjes al kon lezen. Vlak nadat we een […]