De schaamte van zwakheid

Israël zat in de problemen. Steeds maar weer hadden de Israëlieten God niet gehoorzaamd en hadden ze gedaan wat slecht was in de ogen van de Heer. God gaf Israël zeven jaar over aan de Midianieten. Gedurende deze tijd maakten de Israëlieten kleine holtes in de bergen voor zichzelf om hun vee en oogst in te verbergen, omdat de Midianieten hun bezittingen kwamen stelen of vernietigen. Zeven jaar is een lange tijd om door anderen te worden onderdrukt. Eén man die zich hierdoor echt verslagen en zwak voelde, was Gideon.

God had een grote roeping voor Gideon. Hij zou Gideon gaan gebruiken om de Midianieten te verslaan. Gideon zag deze taak niet zo zitten. Hij kende zijn zwakheden en zijn beperkingen. Hij wist hoe immens deze taak was en hoe onmogelijk deze leek. Hoe kon hij al die dingen doen die God van hem vroeg.

Je zwak voelen is normaal. We zijn beperkt, fragiel en hebben te weinig wijsheid en kennis. Veel van de taken die voor ons liggen lijken gewoon te veel van het goede. Ik weet zeker dat we ons allemaal wel eens zo gevoeld hebben. Misschien wil je je huwelijk herstellen, maar zijn de obstakels te groot of is het werk dat je erin moet steken te veel. Misschien heb je een paar kleine kinderen en weet je niet hoe je alle ballen in de lucht moet houden: het huishouden, je baan, de opvoeding. Misschien leidt God je op een pad waar je veel geloof voor nodig hebt en voel je je geestelijk zwak. Misschien lijkt dagelijks aan jezelf sterven, het juiste doen en niet zondigen een onmogelijke taak.

Gideon twijfelde aan God. Hij zag niet hoe een man uit een kleine en onbeduidende stam ook maar iets goeds voor het volk Israël kon betekenen, laat staan het sterke volk Midian verslaan. Gods antwoord was simpel: ‘Ik zal met je zijn.’ Er was geen belofte van vuur of wonderen waar je mond van openviel. Het simpele feit dat God met Gideon zou zijn was genoeg. Wie kan het opnemen tegen God? Wie kan Hem stoppen of Zijn plannen verstoren? Niemand!

Dezelfde belofte is aan jou gegeven. God is altijd met jou. Voordat Jezus de aarde verliet, beloofde Hij dat Hij een helper zou sturen die voor altijd bij ons zou zijn. Dat is de Heilige Geest. Hij heeft Zijn intrek genomen in ieder van Gods kinderen. Hij leeft in jou en is er om jou de kracht te geven om zelfs de taken te doen die onmogelijk of te overweldigend zijn.

Zijn aanwezigheid stelt ons in staat om het te allen tijde tot hem uit te roepen. We kunnen onze twijfels, angsten, hartenpijn en worstelingen bij Hem uitstorten en Hij zal deze niet tegen ons gebruiken. We kunnen Hem naderen met de grote verzoeken en Hij zal ons horen. We moeten vertrouwen dat God op het moment dat Hij daarvoor kiest zal handelen, niet de onze, en dat alles uiteindelijk helemaal in orde zal zijn.

Soms kunnen we ons overweldigd voelen. In plaats van ons te richten op onze gevoelens kunnen we ons dan richten op de hulp die we in Jezus en de Heilige Geest hebben wanneer we de zwaarte van onze zwakheid op ons voelen drukken. Voel je daar niet beschaamd over, maar laat in plaats daarvan God door jou heen werken zodat jouw geloof groeit.

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente