Gebroken stukken

Voordat we trouwden, ontvingen we een Chinees theekopje als huwelijkscadeau. Helaas sneuvelde het met de post. De winkel wilde het niet terugnemen en dus maakte ik van de scherven een lijst om onze uitnodiging voor de bruiloft in op te hangen. Over de afgelopen jaren heb ik er vaak naar gekeken en verwonderde ik me over het feit hoe God twee gebroken mensen heeft gebruikt om een familie te stichten. Ik sta er versteld van hoe Hij jarenlange omstandigheden, mensen en ervaringen innig met elkaar verweven heeft om ons te helpen groeien in ons geloof. Aan de rand zijn de scherven nog steeds scherp – net zoals wij dat soms zijn – maar ze zijn nog steeds met elkaar verbonden in de lijst. De gebroken stukken bleken bruikbaar te zijn, prachtig zelfs.

Laten we kijken naar de Bijbeltekst van vandaag vanuit het gezichtspunt van Mefiboseth. Hij had een moeilijk verleden. Sommige oorzaken daarvan konden mensen duidelijk waarnemen (door een ongeluk in zijn jeugd was hij bijvoorbeeld kreupel) en andere verborgen dingen konden mensen misschien niet hebben geweten (zoals hoe zijn voedster angstig met hem wegvluchtte toen zijn familie stierf). Hij begon een leven als lid van de koninklijke familie, maar beschreef zichzelf later als een ‘dode hond’ (2 Samuel 9:8), een akelige joodse belediging.

Toen hij een onverwachte oproep kreeg van koning David, zou Mefiboseth een overweldigende mix van emoties hebben gevoeld. Hij was overgebleven uit een verslagen dynastie en verwachtte de dood. Hij was ook een kreupele verschoppeling en hij verwachtte vernedering.

In plaats daarvan werd hij vriendelijk ontvangen. Dit verdient meer uitleg. Het woord dat wordt vertaald met goedertierenheid in 2 Samuel 9:7 is het Hebreeuwse woord ‘chesed’. Chesed is meer dan een aardig gebaar of een warm gevoel. Het is een vastberaden liefde die zich kenmerkt door gedrag, een manier om een verbond tussen twee partijen te eren. Koning David verwelkomde Mefiboseth met ongewone genade en waardigheid.

Wij zijn als Mefiboseth. Als gelovigen is dit ook ons verhaal.

Op onze eigen manier zijn we allemaal beschadigd en kreupel. We dragen ons verhaal, onze littekens en onze schaamte met ons mee.

God stuurde Jezus om deze gebroken wereld te herstellen. Toen jij jouw weg vond naar het voet van het kruis en het uitriep naar Jezus, werd je met liefdevolle vriendelijkheid, chesed, verwelkomd. Door Jezus wordt ons genade getoond, wordt ons onverdiende gunst verleend en worden we als erfgenamen van de Koning in liefde verwelkomd. We ontvangen de belofte van een eeuwige plaats aan Gods tafel.

Er is geen veroordeling in Jezus (Romeinen 8:1).

Leg je schaamte neer. Je bent gebroken omdat je mens bent, maar jouw gebrokenheid maakt jou niet ongeliefd, onbereikbaar of onbruikbaar voor God. We zijn allemaal onwaardig en hebben een Redder nodig.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente