God verbreekt de schaamte

Soms zit voelt het donker in mijn binnenste; dan worstel ik met het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Dan lig ik soms in bed te vechten tegen duistere gedachten. Een akelig stemmetje fluistert dan: “Je bent niet geliefd. Het wordt nooit wat met jou. Geef dat gevecht nou maar op.”

O, die leugens uit de hel! Ze komen van de vijand van mijn ziel, die mij wil ontmoedigen en tot wanhoop wil drijven. Hij wil dat ik me hopeloos ga voelen en me afvraag of God mij voorgoed verlaten heeft. Mijn vijand wil niets liever dan mij kapot maken en mijn vrede wegnemen.

Maar de waarheid is: Ik heb Gods liefde niet verdiend, maar Gods troon is een genadetroon, en Hij overspoelt mij met Zijn overvloedige liefde, zonder verwijt, en Zijn onvoorwaardelijke liefde bedekt al mijn zonden. Hij nam een lichaam aan en op het kruis droeg Hij al mijn schande, en zover het Oosten is verwijderd van het Westen, zover heeft Hij mijn overtredingen van mij weggedaan. Alles is volkomen vergeven en ik ben vrij van alle veroordeling.

Ikzelf hoef niet goed genoeg te zijn, want mijn Pleitbezorger Die in mij is, is groter dan de tegenstander die in de wereld is. (1 Joh.4:4). Ik ben aangenomen in Zijn familie en in ben omgevormd tot een nieuwe schepping.

Als schaamte onze geest wil vullen met ellendige gedachten, laten we dan denken aan de wonderen van genade die God in ons leven heeft verricht:

  • Onze Redder heeft ons hulpgeroep gehoord, ons opgetrokken uit de kuil van zonden, en ons veilig op de rots geplaatst. (Psalm 40:1-2).
  • God heeft ons verlost van het doodvonnis en zal ons ook verder verlossen (2 Korinthe 1:9-10).
  • Omdat wij ons geloof op Christus hebben gevestigd, zij wij rechtvaardig verklaard, en wij hebben vrede met God. Zijn liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is (Romeinen 5:1-5)
  • Wie hulp zoekt bij God zal nooit beschaamd uitkomen en hoeft niets te vrezen. Als wij naar Hem uitzien, zullen wij stralen en alle reden hebben om Hem te prijzen (Psalm 34:1-6)
  • Ons tijdelijke lijden brengt een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Christus vernieuwt ons van binnenuit van dag tot dag (2 Korinthe 4:16-18).

Lieve vriendin, ook al word je aangevallen – Hij die de schaamte verbreekt, zal nooit toelaten dat jij de moed totaal verliest. Misschien ben je ontzet over alle gebrokenheid in deze ontaarde wereld. Maar Zijn hoop die in jou is, zal je behoeden voor de valkuil van de wanhoop. De narigheden van deze wereld kunnen je tijdelijk neerdrukken, en je zal misschien met builen en schrammen weer overeind komen, maar jouw God zal altijd je bescherming zijn. Nooit, maar dan ook nooit zal Hij je in de steek laten.

God heeft over jouw leven redding uitgesproken, en schaamte heeft niet het laatste woord. En als schaamte jou toch weer bij je naam noemt, dan ga je staan op Gods beloften en je zegt: “Ik word niet in de steek gelaten. Ik ben een kind van God.”

Hij Die de schaamte verbreekt heeft jou overdekt met genade en Hij noemt jou Zijn geliefde.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente