Schaam je niet meer

Toen David jong was, stond zijn leven sterk in het teken van zalving en kracht. We lezen in de Bijbel legendarische verhalen over David – met blote handen een beer en een leeuw doden, Goliath verslaan met alleen maar een steen en een slinger, gezalfd worden tot koning van Israël, terwijl hij nog een herdersjongen was – dat zijn zo maar een paar hoogtepunten.

Maar dan doet David het ondenkbare. Hij pleegt overspel. En vervolgens pleegt hij een moord als poging om het overspel te verbergen. Als er ooit iemand is geweest die zich moest schamen, dan was het David. Van de allerhoogste hoogte gevallen in de diepste diepte.

Misschien herken je hier op de een of andere manier iets van. Wat jouw verhaal ook is, en als jij ook dingen gedaan hebt die lijken op wat David deed, misschien wel dingen die niemand weet, dan weet je hoe het voelt om je te schamen voor dat besluit dat leidde tot je allergrootste fout.

David probeerde zijn zonde te verbergen, en dat doen wij ook vaak. God houdt te veel van ons om ons te laten voortmodderen in een vicieuze cirkel van dingen verstoppen en er niet meer uitkomen.

Schaamte maakt dat we voortdurend blijven denken dat we in ons eentje diep in de zonde vastzitten en dat er geen uitweg is. God verlost ons leven en trekt ons omhoog uit die put, en Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid (Psalm 103:4). Wat David probeerde te verhullen, onthulde God in Zijn genade, met de bedoeling om David te omhullen met waarheid en genade.

Hij doet ons niet naar onze zonde

en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

Want zo hoog de hemel is boven de aarde,

zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

Psalm 103: 10-11

God behandelt ons niet naar wat onze zonden waard zijn. David verdiende het niet om “een man naar Gods hart” genoemd te worden, na wat hij gedaan had. Wij weten dat dingen als bedrog, moord, onrecht of gemanipuleer absoluut niet naar Gods hart zijn.  Hoe kon het dan, dat God toch zo’n prachtige uitspraak liet doen over een man die overduidelijk en opzettelijk zulke zonden had begaan?

Ook onze ergste zonden kunnen ons niet scheiden van Zijn liefde. Gods liefde staat tegen de hemel afgetekend als een banier waarop geschreven staat: “Ik houd van je. Je blijft altijd van Mij. Jouw daden veranderen daar niets aan. Als jij Mij volgt, als jij nederig en met berouw bij Mij komt, dan zal je merken dat Ik je niet verwerp.”

Dat David een man naar Gods hart was, kwam doordat hij besloot om niet zich niet langer door schaamte te laten belemmeren en onderdrukken, maar met een nederig en berouwvol hart daarvan bevrijd te worden.

De offers voor God zijn een gebroken geest –

een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

– Psalm 51: 19

In de duistere schuilhoeken waar wij onze misstappen verstoppen fluistert de vijand ons toe: “schaam je”, maar Gods trouwe liefde en genade overstroomt je in het volle daglicht, als Hij zegt: “Schaam je niet meer.”

Weet dit: God neemt de schaamte van je af, ook de schaamte voor je ergste fouten, je duisterste geheim, waarvan je dacht dat het voortaan je leven zou tekenen met diepe schaamte, en Hij heeft nog altijd een prachtig, wonderlijk plan en doel voor jouw leven. Jouw verleden bepaalt niet dat jij in schaamte moet leven. In Jezus’ Naam: schaam je niet meer en leef in de vrijheid van Zijn vergeving en Zijn trouwe liefde voor jou.

Uitdaging: 

Bid deze week tot God en vraag Hem je te helpen alles uit je verleden te belijden en Zijn liefdevolle genade aan te nemen. Bid dat God je helpt het goede te zien wat Hij uit jouw pijn kan voortbrengen en hoe Hij het voor een hoger doel kan gebruiken. Schrijf het gebed op en houd bij hoe God jouw gebed beantwoordt.

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente