De schande van de ontdekking

Johannes 8 is één van die Bijbelgedeeltes waardoor ik God zo geweldig vind, om Zijn liefde en om hoe Hij mij en jou voor Zich wil winnen.

De vrouw uit de tekst werd voor de Koning der koningen gebracht, voor Hem die de zonde haat, maar de zondaar zo liefheeft dat Hij zijn heerlijkheid verliet om naar de aarde te komen en daar te sterven. Hij kwam niet om te veroordelen, Hij kwam om leven en vernieuwing te geven, en om mensen te helpen die voorheen de weg naar Hem toe niet konden vinden. Hij kwam om vrouwen te helpen zoals deze, die op het punt stond gestenigd te worden vanwege haar schande en haar zonde. Ja! Daar kwam Hij voor, om liefde te betonen, om de zonden uit te wissen; van haar en van iedereen die tot Hem komt. O, wat houd ik van Jezus!

Het verhaal van deze vrouw doet mij zo sterk denken aan mijn eigen verhaal. Jaren geleden zat ik tot mijn nek in de zonde en schande, het was bijna gedaan met mijn leven. Toen, op die gedenkwaardige dag, ging ik, beladen met schaamte en schuld, naar God en ik vroeg Hem niet om Zijn tijd te verdoen met liefde voor mij of om mij ergens voor te gebruiken, want ik vond mijzelf te zwaar beschadigd om voor Hem bruikbaar te zijn. Ik smeekte Hem alleen maar om mij uit mijn ellende te bevrijden.  En jouw en mijn God, wiens diepste wezen liefde is, raapte mij op, reinigde mij, en gaf mij, net als die vrouw, een nieuw leven.

Wij hoeven niet gebukt onder schaamte en schande te leven, wat het ook is. Hij is degene die schaamte verbreekt; we hoeven alleen maar bij Hem te komen. Kruip, als het moet, ren als je kan, maar ga – en Hij doet de rest. Hij is zo heel anders dan al die anderen die je bespotten of veroordelen, zoals ze in Johannes 8 deden. Hij kwam om ons te redden en nieuw leven te geven.

“mijn God, op U vertrouw ik;

Laat mij niet beschaamd worden,

Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.”

– Psalm 25:2 

Als jij op Hem vertrouwt, zal Hij niet toelaten dat jij omlaaggehaald wordt of nog langer in schaamte leeft. Hij reinigt je, vergeeft jouw zonden, en Hij laat niet toe dat de vijand de overwinning op jou behaalt. Halleluja!

Laten we deze heerlijke dag eindigen met Kolossenzen 1:22:

“en Hij heeft u ….nu ook verzoend in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen.“

Halleluja!

Zeg dit met mij mee: Nooit meer schaamte, nooit meer schuld!

Zijn dood heeft mij voor Hem smetteloos gemaakt. Ik kies ervoor om vandaag en voorgoed te leven zonder schaamte, apart gezet bij Hem en voor Hem.

En als de duivel of de mensen je weer eens willen herinneren aan je schaamte, zeg dan tegen hen:

Door Zijn dood ben ik smetteloos en onberispelijk voor Hem gemaakt. Halleluja!

Uitdaging:

Schrijf op hoe God je door deze studie heeft laten groeien, wetende welke vrijheid we in Christus hebben en welke belofte van vernieuwing Hij geeft in 2 Korinthe 5:17. Deel wat je hebt geleerd met je vrienden of in onze Love God Greatly online Bijbelstudiegroep.

Leesplan week 4:

Een tekst om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente