Leven en leven in overvloed

Heb je ooit een ding in het leven nagestreefd, maar ontdekte je dat je eigenlijk naar iets anders op zoek was? Ik heb dat vaak. Het kan zoiets eenvoudigs zijn als ‘denken dat een wandeling me zal helpen mijn hoofd leeg te maken’, om dan te beseffen dat het niet de oefening was die ik […]

Het lijden van Christus

Het feit dat God Jezus niet van het kruis heeft gered, is een van de moeilijkste waarheden om te accepteren. Jezus doorstond gewillig en gehoorzaam het onvoorstelbare, zodat wij dat niet hoefden te ondergaan. Er was geen kortere weg naar het kruis, noch een afzwakking van de pijn die onze Heer moest lijden. De waarheid […]

Jesus de messias

De rode draad van Genesis tot Openbaring laat zien dat Jezus in de perfecte positie geplaatst is om de wereld te laten weten wie Hij werkelijk is: de Messias. We weten van Jezus’ wonderbaarlijke geboorte. We hebben gezien hoe Johannes de Doper de weg bereidde. We zijn getuige geweest van Zijn wonderen en bediening. We […]

Albaster

Middenin Marcus 14 staan enkele verzen over een vrouw, Maria, die een albasten kruik met olie op Jezus’ hoofd uitgoot. Wat kunnen we van deze ontmoeting leren? • Het zou ons opnieuw moeten overtuigen dat Jezus waardig is. Niet vanwege wat Hij heeft gedaan of wat Hij zal doen. Hij is de vleesgeworden God en […]

Vervolgd, maar niet verlaten

“En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de […]

De hoeksteen

Heb jij ooit lastige vragen over je geloof gekregen? Of hebben mensen je lastige vragen gesteld, met als enige bedoeling je in de val te lokken? Het is nooit fijn om mee te maken, en toch geven zelfs deze momenten ons kansen om mensen op Jezus te wijzen. In Markus 11 zien we als hoogtepunten […]

Bidden met kracht

In 1727 kwamen een groep gelovigen in Duitsland bijeen voor een eredienst onder leiding van Graaf Nikolaus von Zinzendorf. Binnen de gemeente heerste diepe verdeeldheid en de jonge leider had wekenlang de tijd genomen om elk lid van zijn gemeente te bezoeken. Hij had bij hen aangedrongen op bekering, liefde voor elkaar en een wandel […]

“Wat wilt u dat Ik voor u doe?”

Met alles wat Jezus deed, alles wat Hij ondernam, iedereen die Hij tegenkwam, elk gesprek dat Hij voerde liet Hij zien dat hij ons in gedachte had. Hij had kunnen eisen dat anderen voor hem op de knieën zouden gaan en Hem in alles zouden dienen, maar in plaats daarvan was Hij Degene die neerknielde […]

Hak hem af!

Hak hem af! En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur. – Markus 9:43 Een vrouw uit ons dorp bezocht laatst de Eerste Hulp. Ze was ziek […]

Luister naar Hem

Kun jij je voorstellen dat je met een paar vrienden een berg opgaat en dat één van je vrienden plotseling fel begint te schijnen?! En dat er vervolgens twee andere mensen vanuit het niets verschijnen en een stem vanuit de hemel begint te spreken? Het klinkt als iets dat je in een fantasiefilm tegenkomt. Dit […]