Jesus de messias

De rode draad van Genesis tot Openbaring laat zien dat Jezus in de perfecte positie geplaatst is om de wereld te laten weten wie Hij werkelijk is: de Messias. We weten van Jezus’ wonderbaarlijke geboorte. We hebben gezien hoe Johannes de Doper de weg bereidde. We zijn getuige geweest van Zijn wonderen en bediening. We hebben gezien dat profetieën zijn vervuld en beloften zijn nagekomen. Wat er daarna gebeurt, klinkt als het einde – maar het is slechts het begin!

De tijd was gekomen. Jezus had Zich met Zijn discipelen verzameld in de bovenzaal, en toen ze het brood braken en de beker doorgaven, zei Hij dat ze dat in de toekomst ook moesten doen, om Hem te gedenken. Jezus dankte toen Hij het brood brak, en wij danken terwijl wij ons herinneren hoe Zijn lichaam voor ons werd verbroken. Jezus dankte toen Hij de wijn inschonk en de beker doorgaf, en wij danken terwijl wij ons herinneren hoe Zijn bloed als een eeuwig verbond voor ons werd vergoten.

Hoewel de discipelen met Jezus leefden, werkten en dienden, hadden ze nog steeds moeite om precies te begrijpen wat er ging gebeuren. Jezus’ grootste daad van liefde en opoffering was aanstaande en zou de wereld te veranderen.

Jezus en de discipelen gingen naar een plaats waar ze konden bidden, en Jezus vroeg Petrus, Jakobus en Johannes om wakker te blijven terwijl Hij ging bidden. Jezus stortte Zijn hart uit bij God, bereid om alles te doen wat van Hem gevraagd werd, maar was Zich ook overweldigend bewust van alles wat ging gebeuren. Hij stond op het punt de zonden van de wereld op Zich te nemen, en toch bad Hij dat Gods wil – niet de Zijne – zou geschieden.

Wie is Jezus? Hij is de wonderbaarlijke baby, geboren uit de maagd Maria, zowel Zoon van God als Mensenzoon. Hij is de Messias, Degene die is gestuurd om voor ons te sterven, zodat we voor altijd bij God kunnen leven. Hij alleen is onze lof waard, en alleen Hij kan ons van onze zonden redden.

Jij en ik, we zijn zondaars. We hebben Jezus nodig. Het offer dat Hij duizenden jaren geleden bracht, Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding – dat was niet alleen voor Zijn discipelen of de mensen die Hij ontmoette tijdens Zijn aardse bediening. Jezus stierf voor jou en voor mij. Hij houdt zoveel van jou dat Hij kon danken, al wist Hij wat er ging gebeuren.

Er is een plaats voor jou in de familie van God. Als je Jezus nog nooit als je Redder hebt aangenomen, is het een eer om je uit te nodigen om dat vandaag met ons te doen. God houdt van je, maar onze zonden scheiden ons van Hem. Jezus stierf zodat we leven zouden hebben, nam de gevolgen van onze zonde op Zich, zodat we de eeuwigheid met God kunnen doorbrengen. De dood kon Jezus niet vasthouden, en drie dagen na Zijn dood stond Jezus weer op! Hij is herenigd met God de Vader in de hemel en bereidt een plaats voor, voor allen die in Hem geloven.

Jezus, ik weet dat verlossing niet gaat over wat ik kan doen, maar over geloof hebben in wat U al hebt gedaan. Ik belijd dat ik een zondaar ben en ik vraag om Uw vergeving. Ik vertrouw erop en geloof erin dat U de volledige prijs voor mijn zonde betaalde toen U aan het kruis stierf, en ik wil voor altijd bij U zijn. Ik hou van U, Heer.

Als je dat vandaag met ons hebt gebeden, laat het ons dan weten, zodat we het met je kunnen vieren! Er is een gemeenschap van vrouwen over de hele wereld om deze reis met jou te gaan, met jou te bidden, je aan te moedigen en meer over God te leren door Zijn Woord – samen.

Leesplan week 6:

Uitdaging week 6:

Overdenk deze week Jezus’ offer voor jou. Neem de tijd om het gebed van Jezus in Gethsémané uit Markus 14:36-38 extra goed te bestuderen. Wat doet het met de betekenis van Jezus’ dood voor jouw persoonlijke geloof, wanneer je leest hoe Hij Zich voelde vlak voordat Hij werd verraden?

Weekvers week 6:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente