Hak hem af!

Hak hem af!

En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur. – Markus 9:43

Een vrouw uit ons dorp bezocht laatst de Eerste Hulp. Ze was ziek en kon de oorzaak niet achterhalen. Na een aantal onderzoeken en scans werd vastgesteld dat de vrouw een alcoholist was en haar lever ernstig beschadigd was vanwege de enorme hoeveelheden alcohol die ze dagelijks dronk. Daarnaast had ze een melanoom wat verwijderd moest worden.

Toen de artsen met deze vrouw over haar ziekte spraken en hoe zij de oorzaak daarvan kon aanpakken, weigerde ze tot hun ontzetting te stoppen met drinken. Ze wilde niet stoppen. Ze dacht dat ze niet zou kunnen stoppen. Ze geloofde ten onrechte dat ze moest drinken om te blijven leven. Drinken was voor haar als ademhalen, ze kon niet stoppen. Drinken was een deel van haar identiteit.

Het tragische was dat haar alcoholmisbruik roofbouw pleegde op haar lichaam en dat ze haar levensstijl drastisch moest veranderen om deze jarenlange vernieling te stoppen. Zij moest doen wat Jezus in Markus 9:43 zegt. Zij moest die zonde uit haar leven hakken en toch weigerde ze. Ze weigerde te veranderen, ze weigerde een operatie en ze weigerde haar zonde het hoofd te bieden. Een paar maanden later overleed ze.

De zonde waar ze niet zonder dacht te kunnen leven, nam dat leven uiteindelijk van haar weg.

Zonde is zo geniepig. Het begint als iets kleins, een verkeerde gedachte, één trekje maar, toch nog even een keer kijken, een verkeerd woord, nog één glaasje dan, nog één aankoop, één woede-uitbarsting…

In het begin lijkt het niets om je zorgen over te maken, maar in de loop van de tijd gaat die zonde groeien en hij neemt je in beslag. Uiteindelijk gaan we onze identiteit eraan ontlenen. We zien de zonde als deel van onszelf, als onderdeel van ‘hoe we zijn gemaakt’, als een deel van onze persoonlijkheid, iets wat we nodig hebben om te ontspannen, om even de druk eraf te halen of als iets wat we hebben verdiend.

Jezus toont ons in Markus 9:43 dat de zonde niet gekoesterd moet worden, maar juist drastisch uitgeroeid moet worden, ‘afgehakt’ van ons leven.

De discipelen verbaasden zich toen Jezus hen vertelde dat ze zo drastisch met hun zonde moesten omgaan. Ook nu verbazen velen van ons zich daar nog over. Als we de zonde niet serieus nemen, zal het verstrekkende gevolgen voor ons leven hebben.

Sommigen van ons leven met zonden die ons leven vernielen. Net als deze vrouw weigeren we de zonde het hoofd te bieden. Sommigen van ons weigeren te doen wat nodig is om de zonde van ons leven ‘af te hakken’. Zonde is als een kankergezwel. Als we het niet aanpakken en doen alsof het niet bestaat, zal het groeien en woekeren, andere delen van ons leven innemen en uiteindelijk zal dat onze dood betekenen.

Wij weten als christenen dat we gezondigd hebben. Zonde is iets waar we allemaal mee te kampen hebben. We hoeven ons niet te schamen om toe te geven dat we er moeite mee hebben, maar we mogen ons niet van onze verantwoordelijkheid onttrekken om er iets tegen te doen.

Neem vandaag de tijd om je leven onder de loep te nemen. Is zonde de oorzaak van verderf in je leven? Als dit zo is, ga dan tot Jezus en belijd de zonde aan Hem. Weet dat Hij je in liefde en genade wil ontvangen en jou wil helpen omgaan met de zonde waar je mee worstelt.

Omdat Christus in jou is, heb je de kracht om de zonde te overwinnen. Je kan ervoor kiezen niet langer een slaaf te zijn van de zonde in je leven. Aan de voet van het kruis word je bevrijd van je zonden. Ga tot Jezus om je zonde te belijden, zoek een vriendin die je ter verantwoording kan roepen en hak met Gods hulp de zonde uit je leven. Jij, je familie en geliefden zullen je dankbaar zijn!

Heb God Groots Lief!

Leesplan week 4:

Uitdaging week 4:

Wat zegt Markus 9:43 ons over de ernst van zonde? Vraag God deze week of Hij jou wil tonen in welke aspecten Hij wil dat jij je leven reinigt van zonde. Wees getrouw en gehoorzaam wanneer Hij je antwoordt en doe wat Hij van je vraagt. Jezus gebiedt ons om de zonde heel serieus te nemen. Laten we deze week Zijn dood eren door de zonde uit ons leven weg te doen, wat het ook kost en hoe pijnlijk het ook is.

Weekvers week 4:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente