Luister naar Hem

Kun jij je voorstellen dat je met een paar vrienden een berg opgaat en dat één van je vrienden plotseling fel begint te schijnen?! En dat er vervolgens twee andere mensen vanuit het niets verschijnen en een stem vanuit de hemel begint te spreken? Het klinkt als iets dat je in een fantasiefilm tegenkomt.

Dit is wat Petrus, Jakobus en Johannes meemaakten op de dag dat ze met Jezus een berg opgingen. Plotseling werd Jezus’ kleding blinkend wit, ‘zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken’ (Markus 9:3). Vervolgens verschenen Mozes en Elia en begonnen zij een gesprek met Jezus. Zou je niet wensen dat wij wisten waar zij over spraken?

Het meest wonderlijke is de stem die uit de hemel klonk, de stem van God de Vader, Die over Zijn Zoon spreekt. De Vader had zoveel dingen over Jezus kunnen zeggen, maar wat Hij zei was eenvoudig en toch zo belangrijk.

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ (Markus 9:7)

Dit is Mijn geliefde Zoon.

Onmiddellijk claimde God de Vader Jezus als Zijn Zoon. Het verwonderen over wie Jezus was of het raden wie Hij was, was voorbij. Als Petrus, Jakobus en Johannes nog enige twijfel in hun gedachten hadden, was die op dat moment verdwenen. Jezus is de Zoon van God, de grote IK BEN, Schepper van alles en Heerser over alles wat Hij gemaakt heeft.

God claimde Hem en daarom moeten wij dat ook doen. We moeten bidden dat God elke twijfel bij ons wegneemt; twijfel die we misschien hebben over wie Jezus is. We moeten vasthouden aan de wetenschap dat Jezus Christus de Redder van de wereld is, zodat we het vrijmoedig kunnen belijden naar de mensen die God in ons leven plaatst en zodat ons geloof niet zal wankelen.

Luister naar Hem.

Het tweede wat de Vader over Jezus zei, is dat we naar Hem moeten luisteren. We moeten nauwkeurig aandacht schenken aan wat Jezus onderwijst. We moeten er zeker van zijn dat we niet – zoals de Farizeeërs dat deden – iets van Zijn Woord weghalen of aan Zijn Woord toevoegen. Pas op voor regels die door mensen zijn gemaakt en aan anderen worden opgedrongen alsof ze een goddelijke wet zijn. Wat onderwees Jezus? Wat zegt de Bijbel? Dat en alleen dat zou onze standaard moeten zijn voor het leven. Luisteren naar Jezus is niet alleen maar horen wat Hij zegt; het is ook dóen wat Hij zegt. Gehoorzaamheid is een onderdeel van het luisteren naar Jezus. Het toont een hart dat Zijn onderwijs liefheeft en belangrijk vindt, omdat het weet dat wat Jezus zegt en onderwijst goed is.

Dit klinkt misschien simpel, maar het is moeilijk. Zo moeilijk zelfs, dat we dit niet op eigen kracht kunnen. De zonden in ons leven zijn sterker dan onze wil om Jezus te gehoorzamen. We hebben Zijn hulp en kracht nodig. Wat hebben we een geweldige God, Die ons niet alleen de weg naar het leven laat zien en in een Redder voorziet om ons te redden van onze zonden, maar ons ook de kracht geeft om te doen waartoe wij worden geroepen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente