Bidden met kracht

In 1727 kwamen een groep gelovigen in Duitsland bijeen voor een eredienst onder leiding van Graaf Nikolaus von Zinzendorf. Binnen de gemeente heerste diepe verdeeldheid en de jonge leider had wekenlang de tijd genomen om elk lid van zijn gemeente te bezoeken. Hij had bij hen aangedrongen op bekering, liefde voor elkaar en een wandel in eenheid. Deze bijeenkomst was het resultaat van zijn harde werk en vurige gebed voor verandering binnen de Moravische gemeente, die onder zijn hoede stond.

Op die dag veranderde scheiding in toewijding. Iedereen die daar aanwezig was, ondertekende een overeenkomst om alles over te geven aan de dienst van Jezus Christus. Niet lang daarna kwamen ze opnieuw bij elkaar om te bidden en hun stemmen in aanbidding te verheffen en de Heilige Geest daalde voelbaar op hen neer.

Wij bidden om opwekking in onze gemeentes, maar deze groep gelovigen deed eerst het zware werk van bekering, vergeving, overgave en dan van geloof. Zij legden hun persoonlijke motieven af en jaagden Christus na boven alles.

In de daaropvolgende weken hield deze door de Heilige Geest aangespoorde gemeente een 24-uurs gebedswacht. Elk lid schreef zich in voor een uur en samen riepen zij tot God, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Zij baden honderd jaar lang zonder ophouden.

In 1791 had deze kleine groep gelovigen driehonderd zendelingen uitgezonden om het evangelie over de hele wereld te verkondigen. Zoals Oswald Chambers al zei: “Gebed maakt ons niet klaar voor het echte werk, gebed ís het echte werk.”

Onze Redder offerde alles op om deze wereld te doen ontvlammen en om vrijheid te brengen aan verloren zielen. Jezus was in Zijn gebedsleven tijdens Zijn zendingswerk hier op aarde een voorbeeld voor ons allemaal:

“En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.” (Markus 1:35)

Jezus begon Zijn dag door Zijn hart overgeven aan de wil van de Vader. Onze Redder geeft ons allen hiermee een opdracht: stop nooit met vragen, zoeken en aankloppen. Eer Zijn Naam. Bid dat Zijn Koninkrijk kome. Val op je knieën en bid dat Zijn wil op aarde geschiede zoals in de hemel.

Jezus kwam niet naar de aarde zodat wij vruchteloze levens zouden leiden waar niets eeuwigs uit voort zou komen. Wij worden geroepen om te bidden met kracht.

Twee kwaden kunnen ons in het diepst aantasten, zodat ons gebedsleven opdroogt en onze geestelijke vruchten verdorren:

Ongeloof: Wanneer wij bidden en overmand door twijfel en zonder geloof vragen, worden wij heen en weer geslingerd als een golf op een onstuimige zee (Jakobus 1:6-8).

Zonder vergeving: Wanneer wij de zon over onze boosheid laten ondergaan, blijft de zonde in ons hart wonen en zal dat ons gebed verhinderen. We raken vervuld van bitterheid en dit bedroeft de Heilige Geest en geeft de duivel een houvast in ons leven (Efeze 4:26-32; Psalm 66:18).

Wil jij ook bidden met kracht? Val op je knieën met een belijdend hart.

Verlang je naar verandering in deze wereld? Heb lief als Jezus.

Wil jij ook een opwekking ervaren? Leg alle bitterheid af die je ervan weerhoudt in eenheid met het lichaam van Christus te wandelen.

Heb je een wonder nodig? Geloof dat de Almachtige God meer zal doen dan wat jij kan vragen, denken of je voor kan stellen.

Opwekking begint bij jouw gebed, waarin jij het tot Jezus uitroept.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente