Leven en leven in overvloed

Heb je ooit een ding in het leven nagestreefd, maar ontdekte je dat je eigenlijk naar iets anders op zoek was?

Ik heb dat vaak.

Het kan zoiets eenvoudigs zijn als ‘denken dat een wandeling me zal helpen mijn hoofd leeg te maken’, om dan te beseffen dat het niet de oefening was die ik nodig had. Ik moest in de natuur zijn! Vaak merk ik dat ik tijdens mijn ‘wandelingen’ zit, starend naar een boom of een paar eekhoorns die in bomen in onze buurt klimmen, in plaats van er een eindje te lopen. Eerlijk gezegd merk ik dat ik in andere situaties ook zo handel en het geen zoden aan de dijk zet. Ik zoek troost in voedsel tijdens stressvolle momenten. Of ik vind soms een moment van vreugde in online shoppen waarvan ik weet dat het niet lang zal duren.

Verslaving. Materialisme. Roddelen. Gulzigheid. Trots. We zijn zo vaak op zoek naar het ene en eindigen met het andere.

Ik hou van dit Schriftgedeelte in Marcus 16 omdat Maria naar het ene zocht, maar het andere ontving. Maria, bedroefd over de dood van Jezus, bracht specerijen mee om Zijn lichaam te zalven en te verzorgen. En hier krijgt het verhaal een goede wending. Ze ging op zoek naar een lichaam, sluimerend in het graf: wat ze vond was een leeg graf.

Wat ze vond, zou niet alleen haar leven, maar de hele wereld veranderen.

Dat lege graf betekent dat we macht hebben over de bolwerken waarin we troost zoeken. Een leeg graf betekent dat alle gemakken die de wereld te bieden heeft, verbleken in vergelijking met wat dat lege graf ons biedt. Christus, de verrezen Koning, stierf niet alleen voor onze zonden. Hij stierf voor onze zonden en stond op uit het graf. En vanwege de kracht van Zijn opstanding hebben we nu in Christus de kracht om de aanvallen van de zonde en de verleidingen waarmee we worden geconfronteerd af te slaan.

Aan de voeten van Jezus hebben de dood en valse vertroostingen ons niets meer te bieden. Een lied zegt het op deze manier: “De dood overwonnen, het doek scheurde open, de zonde en straf hun stem verstomd.” Het lied vervolgt: ” Een ieder moet wijken, U heeft geen gelijke, U regeert nu en voor altijd.”

Het lege graf was niet wat Maria verwachtte, maar ik denk dat – als we eerlijk zijn tegen onszelf – de kracht die het biedt ook niet is wat we vandaag verwachten. Dit is geen banaal Bijbelverhaal, het is een levensveranderend, zegevierend plaatje van wat God heeft gedaan en doet door de hele mensheid heen.

Luister naar wat de Schrift te zeggen heeft over de kracht die door Christus is gekomen:

Johannes 10:10 zegt: “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.”

1 Johannes 5: 3-5 zegt: “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? ”

Romeinen 8: 37-39 zegt: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. ”

Een andere vertaling zegt het op deze manier: we zegevieren in dit alles glansrijk, dus als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? (Romeinen 8:31, 37 NBV).

De opstanding van Jezus verandert alles.

Maria ging op zoek naar de dood en ze vond de opgestane Heer. Ze ging op zoek naar een manier om troost te krijgen in haar verdriet, en ze vond het leven. En vandaag, waar je ook naar op zoek bent, waar je ook troost en waarde probeert te vinden, het verbleekt in vergelijking met wat het lege graf je te bieden heeft.

Zus, dat ene waarin jij je heil zoekt in plaats van het bij Jezus te zoeken? Leg dat aan de voet van Zijn kruis. Die gewone zonde waarin je steeds maar tijdelijke troost vindt? Je bent méér dan een overwinnaar door de kracht van de opgestane Jezus Christus. God heeft bewezen dat Hij voor ons is door de kracht van het lege graf, dus wat kan er tegen ons zijn? Dus vandaag bid ik dat je in de opgestane Christus claimt wat je rechtmatig toekomt: leven en leven in overvloed.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente