Het lijden van Christus

Het feit dat God Jezus niet van het kruis heeft gered, is een van de moeilijkste waarheden om te accepteren. Jezus doorstond gewillig en gehoorzaam het onvoorstelbare, zodat wij dat niet hoefden te ondergaan. Er was geen kortere weg naar het kruis, noch een afzwakking van de pijn die onze Heer moest lijden.

De waarheid is dat Christus aan het kruis leed. Hij werd bespot en gehoond toen Hij stierf. De dromen en hoop van honderden mensen stierven die dag met Hem. Dromen van een betere toekomst. Hoop op de langverwachte Messias. Er kwamen betere dagen aan, ze wisten het gewoon. Een nieuw koninkrijk begon. Het wachten, de verwachting en de generaties die hadden gebeden werden eindelijk verhoord, dachten ze tenminste. En toen stierf Jezus genadeloos. En hun hoop en dromen stierven met Hem.

Er is een valse leerstelling die in veel van onze kerken algemeen aanvaard is en die leert dat alles goed zal komen als we ‘in Gods wil zijn’ voor ons leven. We zullen gelukkig, gezond en succesvol zijn. Maar als je naar het leven van Christus kijkt, zien we dat het niet de waarheid is. Christus leed en stierf en dat was Gods wil. We moeten groeien in begrip en in geloof in God en Zijn goedheid om de waarheid te accepteren dat ’in Gods wil zijn’ niet altijd een vreugdevolle plek is om te zijn. Het voelt misschien niet altijd goed en het ziet er vaak niet succesvol uit voor de toekijkende wereld. Soms betekent ‘in Zijn wil zijn’, lijden. Soms betekent het dat we bespot zullen worden, zoals Christus aan het kruis. Soms betekent het dat we verkeerd worden begrepen. Andere keren betekent het dat degenen die de macht hebben om voor ons op te komen dat niet doen en ze het onrecht dat zich voordoet niet stoppen. En toch, zelfs in die donkere tijden, zelfs in de zonden van andermans daden of inactiviteit, heeft God de macht en het vermogen om goedheid tot stand te brengen.

We zien deze waarheid duidelijk in Marcus 15: 25-27. Zelfs toen Hij stervende was, bracht Christus Zijn Vader nog steeds eer. Hij had ervoor kunnen kiezen om boos te zijn, om uit te halen naar degenen die Hem aan het kruis hadden genageld. Hij had beledigend kunnen reageren op degenen die Hem bespotten. Hij had engelen uit de hemel kunnen roepen om de verantwoordelijken te geven wat ze verdienden. Hij had kunnen twijfelen aan de liefde van degenen die in de buurt zaten en huilden. Hij had met haat en wraak kunnen reageren.

En toch deed Hij dat niet.

Integendeel, Jezus koos ervoor om vergeving te schenken aan degenen die Hem aan het kruis hadden genageld. Hij dacht nog steeds aan anderen en aan hun toekomst als Hij niet meer fysiek in hun leven zou zijn, en Hij regelde dat er voor hen werd gezorgd. Door voor liefde te kiezen in plaats van voor haat, onthulde Jezus wie Hij was: de Zoon van God. Daardoor zag één van de rovers voor het eerst wie Jezus was en gaf hij zijn leven aan Hem. Terwijl de wereld een nederlaag zag, was God al getuige van de overwinning.

Wij moeten als christenen onze geest trainen om te gaan denken op Gods manier en het leven te bezien zoals God dat doet. We moeten ons realiseren dat veel echt christelijk succes op een nederlaag lijkt. Het sterven aan jezelf. De overgave van onze wil aan Gods wil. Niet vergetend dat de eerste de laatste zal zijn en de laatste de eerste.

Raak niet ontmoedigd als de wereld je bespot zoals ze Christus aan het kruis bespotten. We kunnen niet verwachten dat ze onze manier begrijpen. Maar omdat we worden bespot en belachelijk worden gemaakt, wil dat nog niet zeggen dat we zijn zoals ze ons zien. Ze zien ons misschien als mislukkelingen, maar God ziet ons als méér dan overwinnaars.

Ja, Jezus werd bespot, gemarteld en stierf aan het kruis, maar dat was niet het einde van Zijn verhaal. Ook is het niet ons verhaal. We moeten stoppen acceptatie, bevestiging en waardering van de wereld te verwachten.

We moeten niet vergeten dat we een OPGESTANE Redder dienen.

Hoewel Zijn fysieke dood als een nederlaag werd gezien, was het in werkelijkheid de grootste overwinning in de geschiedenis en ging alles precies volgens Gods plan.

Niets in de hemel of op aarde kan Gods verlossingsplan dwarsbomen.

Heb God groots lief,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente