Een leven lang Bijbelstudie

Nu we zo aan het einde van deze studie zijn gekomen, bid ik dat deze studie bij ons het verlangen heeft aangewakkerd om dieper in Gods Woord te duiken en te groeien in de kennis van onze Heiland. We zijn gezegend met de toegang tot zoveel gratis hulpmiddelen, zoals boeken, commentaren en preken die ons […]

Waarom zou je teksten uit je hoofd leren?

We leren een hoop dingen uit ons hoofd in ons leven: recepten, songteksten, aanwijzingen, zinnen uit films en zelfs computerprogramma’s. Dagelijks voegen we meer informatie toe aan ons brein. Waar veel christenen mee lijken te worstelen, is het memoriseren van het Schrift. Ik geloof dat de belangrijkste belemmering is dat we het belang er niet […]

Gods Woord bidden

De Bijbel is het belangrijkste boek in het leven van een Christen. Daarin vinden wij God en door Hem vinden we het eeuwige leven. Wij geloven dat bidden heel belangrijk is. Het is hoe we met God communiceren. Door middel van gebed belijden we onze zonden, prijzen wij Hem om Wie Hij is, en brengen […]

Onze gedachten richten op toepassing

We zijn deze week bezig geweest met de toepassing van Gods Woord. Vandaag wil ik samen dieper ingaan op het onderscheid tussen theologische concepten en praktische handelingen. Een tekst kan je twee dingen laten zien. Ofwel de tekst leert je iets wat je moet weten, of hij zegt je wat je zou moeten doen. Wat […]

Gods opdrachten toepassen

Vandaag gaan we verder met wat Bijbelstudie is en zoomen we wat dieper in op het proces van toepassen. We gaan kijken naar het onderwerp van ‘principes’: wat zijn dat, en wat is het doel van principes. Wat zijn principes? Een principe is een fundamentele waarheid. Het is een wet die gevolgd zou moeten worden […]

Op weg naar toepassing

Voor de meesten van ons lijkt de toepassing van de Bijbelstudie het favoriete deel te zijn van onze stille tijd. We leven in een wereld waarin we onmiddellijk toegang hebben tot ongeveer alles. Dat denkbeeld kan ook onze Bijbelstudie binnensluipen, waardoor we de moeite van het observeren en interpreteren liever overslaan en meteen doorgaan naar […]

Vertrouwen op de Helper

Soms kan Bijbelstudie wat overweldigend zijn, zeker wanneer we struikelen over verwarrende of moeilijke Schriftgedeeltes. Soms is een tekst niet zo duidelijk als je zou willen en soms twijfelen we of we de tekst wel goed kunnen interpreteren. Laat me je eerst bemoedigen, voordat we het gaan hebben over handige hulpbronnen voor bij de Bijbelstudie. […]

Culturele en historische achtergrond

Elk boek van de Bijbel was op een specifieke plek geschreven, in een specifieke tijdsperiode, door een specifieke auteur, met een specifieke intentie, aan een specifiek volk of persoon, deel uitmakend van een specifieke cultuur. De Bijbel, en alles daarin, is onderdeel van de geschiedenis. Als we enige historische achtergrond begrijpen, kan dat ons een […]

Moeilijke teksten

Ben jij ook weleens moedeloos geworden bij je Bijbelstudie omdat je van die moeilijke teksten tegenkwam? Je bent niet de enige. Zelfs Petrus zei, toen hij de brieven van Paulus bekeek: “Sommige dingen in die brieven zijn moeilijk te begrijpen” (2 Petrus 3:16). Als je maar lang genoeg in de Bijbel studeert, zal je zulke […]

Door naar interpretatie

Nou, geef jezelf maar een schouderklopje! We zijn klaar met observeren en kunnen door naar de volgende stap, het interpreteren. Interpretatie is het onderdeel waarbij we proberen vast te stellen wat de boodschap van de schrijver was voor het oorspronkelijke publiek. Hierbij moeten we niet de vraag stellen: “Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor mij?” De […]