Onze gedachten richten op toepassing

We zijn deze week bezig geweest met de toepassing van Gods Woord. Vandaag wil ik samen dieper ingaan op het onderscheid tussen theologische concepten en praktische handelingen.

Een tekst kan je twee dingen laten zien. Ofwel de tekst leert je iets wat je moet weten, of hij zegt je wat je zou moeten doen.

Wat we moeten weten

Vaak denken we bij praktische toepassing aan “Wat moet ik doen?” Niet alle Bijbelgedeelten gaan over iets wat gedaan moet worden. Veel teksten laten ons ook zien hoe we ergens over moeten denken.

Onze gedachten moeten worden vernieuwd (Romeinen 12:2) en dit doen we door te leren hoe we op de juiste manier over dingen na moeten denken. Onze gedachten beïnvloeden wat wij zeggen en wat we doen. Wanneer we niet op de juiste manier denken over de goedheid van God, zal dat bijvoorbeeld invloed hebben op de manier waarop wij over God en onze eigen omstandigheden spreken. Het zal invloed hebben op ons advies aan anderen in moeilijkheden en ook op ons handelen in bepaalde situaties. De juiste gedachtegang leidt tot de juiste levenswandel. Soms zal onze praktische toepassing volledig in het teken staan van het juist leren denken over God, zonde, onszelf of de wereld.

Hier zijn wat vragen om over na te denken:

  • Wat zegt dit gedeelte mij over Gods karakter (almachtig, goed, geduldig, rechtvaardig, heilig)?
  • Wat zegt dit gedeelte mij over Gods handelingen (regeert, vergeeft, oordeelt, hoort, heeft lief)?
  • Wat zegt dit gedeelte mij over de zonde in de wereld, of in mijzelf?
  • Welke hoop biedt dit gedeelte mij?

Wat we moeten doen

Sommige Bijbelboeken of -gedeelten geven ons een duidelijker toepassing voor ons leven dan anderen. De brief van Jakobus is bijvoorbeeld een heel praktische brief over wat we zouden moeten doen en hoe we zouden moeten leven. De boeken van Mozes (Leviticus of Deuteronomium) of een aantal profeten (Jeremia, Ezechiël etc.) kunnen lastiger zijn om praktisch toe te passen. Wanneer je een tekst tegen komt die je oproept om iets te doen, stel jezelf dan de volgende vragen:

  • Waar moet ik volgens deze tekst mee stoppen?
  • Waar moet ik volgens deze tekst mee beginnen?
  • Welke leugen wordt mijns inziens door deze tekst ontkracht?
  • Hoe kan ik deze tekst in mijn gebedsleven toepassen?
  • Hoe brengt deze tekst mij ertoe God te aanbidden?
  • Hoe kan ik de waarheden van deze tekst in mijn leven met anderen delen?

Zorg ervoor dat je de Bijbelgedeelten die niet meteen duidelijk een handeling van je vragen, niet overslaat. Zoek naar waarheden die je helpen om je gedachten te vernieuwen en God meer lief te hebben.

Neem vandaag bij het afronden van je Bijbelstudie even de tijd om de bovenstaande vragen te beantwoorden aan de hand van de tekst van vandaag uit Psalm 119:9-16.

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente