Een leven lang Bijbelstudie

Nu we zo aan het einde van deze studie zijn gekomen, bid ik dat deze studie bij ons het verlangen heeft aangewakkerd om dieper in Gods Woord te duiken en te groeien in de kennis van onze Heiland.

We zijn gezegend met de toegang tot zoveel gratis hulpmiddelen, zoals boeken, commentaren en preken die ons kunnen helpen bij onze Bijbelstudie. Laten we ze ten volle benutten.

Hier een aantal punten om niet te vergeten:

Begin altijd met je eigen observaties. Gebruik de vragen die je eerder in deze studie hebt geleerd als hulpmiddel om zoveel mogelijk informatie uit de Bijbelteksten te halen. Het kan handig zijn om deze vragen uit te schrijven en ze in je Bijbel te stoppen zodat je ze makkelijk kan raadplegen, totdat ze in je hoofd zitten.

Als het gaat om Bijbelstudie moeten we niet vergeten dat de tekst slechts één bedoelde betekenis heeft, maar vele toepassingen. Het is aan ons om zo goed mogelijk die betekenis te achterhalen, daarom is het bestuderen van Gods Woord soms veel werk.

“Ik bestudeer mijn Bijbel zoals ik appels pluk. Eerst schud ik de hele boom, zodat de rijpste appels naar beneden vallen. Dan schud ik elke tak, en nadat ik elke tak heb geschud, schud ik elke twijg en kijk ik onder elk blad… Stop bij elk Bijbelvers en schud als het ware elke tak, zodat er indien mogelijk wat fruit uit mag vallen.” – Maarten Luther

Nadat we zoveel mogelijk observaties hebben opgeschreven, de tekst hebben geïnterpreteerd, een aantal commentaren hebben bestudeerd en de betekenis van de tekst met andere gelovigen hebben besproken, kunnen we op zoek gaan naar manieren om hetgeen wij geleerd hebben ook toe te passen op onze eigen omstandigheden en op de wereld om ons heen. Het bestuderen van onze Bijbel moet ons niet slechts meer informatie geven, het moet ook verandering in ons teweeg brengen. We moeten dat wat wij hebben geleerd ook toepassen in ons leven.

Jerry Bridges schrijft: “Wanneer we de Schiften onderzoeken, moeten we het Woord toestaan ook ons te onderzoeken en ons karakter en handelen te beoordelen.”

Het Woord van God is een schat, maar we zien het niet altijd als zodanig. Hoe kunnen we onze gedachten veranderen? Hoe kunnen we het Woord waardevoller achten dan al onze andere bezittingen? Dat gebeurt naarmate we er meer mee bezig zijn. Hoe meer je het Woord leest, bestudeert, erover schrijft, erover bidt, en het uit je hoofd leert, des te meer zal je het waarderen en zien hoe kostbaar het is.

Hier volgt een lijst van hulpmiddelen die ons team van nut en waarde zijn geweest bij het bestuderen van Gods Woord. Een aantal hiervan zijn gratis en anderen zijn verkrijgbaar via Amazon of andere boekhandels. Let op, het gaat hier om Engelse hulpbronnen.

Commentaren en andere bronnen:

https://www.preceptaustin.org/ – Veel goede artikelen en hulpmiddelen voor Bijbelstudie

Studylight – Nog een goede bron voor commentaren en studie hulpmiddelen

Blue Letter Bible – Commentaren, vertalingen en Griekse en Hebreeuwse lexicons (Vergelijkbaar met de Nederlandse site https://online.studiebijbel.nl)

Een lijst met artikelen die je kunnen helpen meer te weten te komen over het bestuderen van de Bijbel.

Bible Study Tools – Goede commentaren, woordenboeken, concordances en lexicons die je gratis kan gebruiken, evenals andere hulpbronnen.

Grace Bible Church – biedt gratis ontdekkende Bijbelstudies aan.

Theology For Women – Wendy Alsup

Women of the Word – door Jen Wilkin

Disciplines of a Godly Woman – door Barbara Hughes

Treasure of David – Spurgeon’s commentaar bij de Psalmen

De meesten van ons kennen elkaar niet, we wonen immers verspreid over de hele wereld, in verschillende culturen en we spreken verschillende talen, maar we hebben allemaal te kampen met dezelfde moeiten en tegenslag. We kennen elkaar nu niet, maar ooit zullen we de eeuwigheid samen doorbrengen. Laten we voor elkaar bidden, dat we het Woord van God mogen liefhebben boven elk ander boek op aarde en door dat Woord ook de God van dat Woord. 

Kijkend naar Jezus,

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente