Moeilijke teksten

Ben jij ook weleens moedeloos geworden bij je Bijbelstudie omdat je van die moeilijke teksten tegenkwam? Je bent niet de enige. Zelfs Petrus zei, toen hij de brieven van Paulus bekeek: “Sommige dingen in die brieven zijn moeilijk te begrijpen” (2 Petrus 3:16).

Als je maar lang genoeg in de Bijbel studeert, zal je zulke teksten tegenkomen. Soms zijn ze moeilijk vanwege de gebruikte woorden, en soms zijn ze zo geworteld in een antieke cultuur, dat we er geen raad mee weten. Een andere keer is de Schrift moeilijk te begrijpen doordat Gods wegen niet onze wegen zijn (Jesaja 55:8). Soms komt het doordat we niet blij zijn met wat we lezen – onze trots staat ons in de weg – of we hebben er moeite mee om bepaalde leerstellingen te doorgronden.

We struikelen allemaal wel eens over bepaalde passages in de Schrift, maar ik hoop dat wat je vandaag leest voor jou een bemoediging zal zijn. Laten we beginnen met een paar waarschuwende woorden.

Wees voorzichtig met Google.

Google is echt niet automatisch je vriend, als je moeilijke Bijbelteksten probeert te begrijpen. Je kunt niet op het internet uitzoeken of een bepaald artikel of een website in bijbelse zin “gezond” is. Zoekmachines leveren alleen op wat het meest populair is, en ik vermoed dat we er allemaal wel achter zijn gekomen dat niet alles wat populair is, ook goed is. Ga dus niet op goed geluk op Google naar antwoorden zoeken voor teksten die jou dwarszitten, en zeker niet zonder dat je achteraf een betrouwbare bron raadpleegt.

Wees voorzichtig met studiebijbels.

Ik hou erg van studiebijbels, maar bedenk wel, dat de aantekeningen die we raadplegen als hulp bij de interpretatie van teksten, door mensen zijn geschreven en niet geïnspireerd zijn door God. Er bestaan een paar geweldige studiebijbels en er zijn er ook enkele met een bepaalde theologische gerichtheid. Hoewel ze uitstekend als hulpbron kunnen dienen, zijn de verklaringen en artikelen die erin staan toch niet Gods Woord. Wees wijs bij het kiezen en gebruiken van een studiebijbel of een Bijbel met meditaties.

Wees voorzichtig met menselijke emotie.

Laat je niet door je emoties of gevoelens voorschrijven wat waar en niet waar is, hoe God is, wat wel en geen zonde is. Onze gevoelens kunnen ons vaak misleiden. De waarheid roept niet altijd de meest positieve gevoelens op. Als we echt trouwe volgelingen van Christus willen zijn en dienstbaar willen zijn als rentmeesters aan de waarheid van Gods Woord, laten we dan steeds ons gevoel en onze emotie onderwerpen aan God, telkens als we in de Schrift iets tegenkomen wat ons boos of verdrietig maakt, of wat ons in verwarring brengt, pijn doet of ons angst aanjaagt.

Hoe ga je om met moeilijke passages?

Gebruik als eerste je Bijbel als uitlegger

Als je een moeilijk gedeelte tegenkomt, kijk dan of er andere teksten zijn die licht kunnen werpen op wat je net gelezen hebt. Laat de Schrift de Schrift uitleggen, dat is wat de kerk eeuwenlang heeft gedaan. Dit heeft in de loop van de geschiedenis in het Engels de naam gekregen “analogy of faith.” (De overeenstemming in het geloof. Dat wil zeggen: het geloof spreekt zichzelf niet tegen).

Als je dus een moeilijk tekstgedeelte tegenkomt, probeer het dan niet zo uit te leggen dat het in tegenspraak is met een andere tekst die wel duidelijk is. Als een tekst verwarrend is of moeilijk te begrijpen, kijk dan naar andere teksten die wel duidelijk zijn. Gebruik die heldere teksten om de moeilijke te interpreteren.

Hier volgt een overduidelijk voorbeeld:

In Johannes 1:1 staat: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.”

Wie of wat is dat “Woord”? In vers 14 wordt ons verteld: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” Als we verder lezen in Johannes 1 ontdekken we dat Hij die kwam om onder ons mensen te wonen Jezus was. Daarom kunnen we concluderen dat het Woord uit vers 1 Jezus was.

Maak gebruik van bewezen betrouwbaarheid

Als je gebruik maakt van niet-Bijbelse bronnen, kies dan niet voor de allernieuwste. Tot de beste bronnen behoren commentaren, belijdenissen of boeken die eeuwen geleden geschreven zijn. Zij hebben de tand des tijds doorstaan en zijn geschreven door mensen die hun leven eraan hebben gewijd om de inhoud van de Bijbel als het ware uit te gieten en mee te delen aan anderen. Zij hadden de gave om de betekenis van teksten te doorgronden en te verhelderen.  (Het bijbelcommentaar van John Gill is daar een goed voorbeeld van.)

Praat erover

Hopelijk hoor jij bij een bijbelgetrouwe kerk waar je aan je voorganger, of aan andere rijpere Christenen vragen kunt stellen over teksten waar je het moeilijk mee hebt. Het kan heel goed helpen om over een tekst te praten met elkaar en kennis te nemen van het inzicht van iemand anders. Maar ook dan geldt: vergewis je ervan dat wat je van anderen hoort, overeenstemt met de Schrift.

Er is geen reden om bang te zijn voor bepaalde teksten, of om ze over te slaan. God kan gekend worden en dat geldt ook voor Zijn Woord.  Wees bereid om er moeite voor te doen, dan zal je groeien in kennis en geloof in God. Hij is die moeite waard.

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging week 4: Op welke manier wordt het Woord van God beschreven door het beeld van de wapenrusting Gods in Efeze? Hoe kan jij het Woord van God deze week als wapen gebruiken, niet om anderen kwaad te doen, maar om tegen de plannen van de vijand te vechten?

Leesplan week 4:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente