Gods Woord bidden

De Bijbel is het belangrijkste boek in het leven van een Christen. Daarin vinden wij God en door Hem vinden we het eeuwige leven. Wij geloven dat bidden heel belangrijk is. Het is hoe we met God communiceren. Door middel van gebed belijden we onze zonden, prijzen wij Hem om Wie Hij is, en brengen wij onze noden bij Hem.

En wat als we gelovig gebruik zouden maken van het gebed en de Schrift samen, wat dan?  Hoe zou het ons leven veranderen als wij die twee aanvalswapens waarover we beschikken, elke dag gingen gebruiken tegen de listen van de vijand?  (Efeze 6:17-18) In zijn boek God’s Prayer Book: The Power and Pleasure of Praying the Psalms  (Gods Gebedenboek: Kracht en vreugde door het bidden van de psalmen) beschrijft Ben Patterson een methode om de Schrift als gebed te gebruiken, die we kunnen toepassen op elke passage van Gods Woord.

Patterson beschrijft drie manieren om de Schrift te benutten: voor blijdschap, voor berouw en om iets te vragen.

Als je een vers of een tekstgedeelte leest, beantwoord dan deze vragen:

  1. Hoe kan  ik mij verheugen (of God danken of prijzen) vanwege dit vers?
  2. Brengen deze verzen bij mij een zonde aan het licht waarvan ik berouw moet hebben?
  3. Waar zou ik om kunnen vragen in het licht van deze verzen?

Laten we ons SOAP-vers van vandaag als voorbeeld nemen:

 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart

 welgevallig zijn voor Uw aangezicht

 HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser

 – Psalm 19:15

Laten we dit vers gebruiken om de bovenstaande vragen te beantwoorden:

1. Ik ben dankbaar en kan God prijzen vanwege het feit dat Hij mijn Rots is. Hij is betrouwbaar en onwrikbaar. Ik kan veranderen, maar Hij niet. Ik kan Hem prijzen omdat Hij mijn Verlosser is. Uit vrije wil heeft Hij mij gered.

2. Mijn woorden, de toon waarop ik ze uitspreek, zijn niet altijd welgevallig voor God en daar heb ik spijt van. Ook heb ik er berouw van dat waar mijn hart mee bezig is niet altijd zuiver, rechtvaardig, liefelijk of prijzenswaardig is (Filippenzen 4:8).

3. Mijn vraag is dat God mij wil helpen om meer controle te hebben over mijn woorden en over de dingen waar ik mee bezig ben. Lukas 6:45 zegt dat mijn mond spreekt vanuit de overvloed van wat er in mijn hart is, en ik bid God om in mijn hart te werken zodat het meer op Hem gaat lijken.

Als je deze vragen beantwoord hebt, hetzij in je hoofd, of op papier,  kunnen we ze samenvatten in een echt gebed.

Als wij verzen of passages van de Schrift als gebed gebruiken weten we zeker dat onze gebeden gevormd zijn door God Woord. Dat helpt ons om God in het middelpunt van onze gebeden te plaatsen in plaats van onszelf. Het is heel gemakkelijk om in de gewoonte te vervallen dat we God om van alles vragen in plaats van de tijd te nemen voor schuldbesef, en om Hem te prijzen om Wie Hij is en wat Hij doet.

Nog even dit: soms kunnen we niet bidden naar aanleiding van één enkel vers. Als je een stuk tekst leest over koning David zal je waarschijnlijk heel wat meer dan één vers moeten lezen om achter de betekenis van dat gedeelte te komen. Dat hebben we de laatste paar weken geleerd toen we bekeken hoe je teksten op een goede manier kunt observeren en interpreteren. We willen er wel zeker van zijn dat we Gods Woord niet uit zijn verband rukken. Bidden door de Schrift is een stap in de toepassing, die alleen mag volgen nadat we onze tekst eerst zorgvuldig hebben bestudeerd.

Ik hoop dat Gods Woord bidden niet alleen jouw gebedsleven verdiept maar ook jouw liefde voor Gods Woord.

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging week 6: Wij weten dat Gods Woord leeft en onze harten en levens verandert, maar hoe moeten wij er nu mee omgaan? Hoe kan je op de lange termijn toepassen wat je met deze studie hebt geleerd? Hoe ga jij dit jaar anders met de Schrift om?

Leesplan week 6:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente