Culturele en historische achtergrond

Elk boek van de Bijbel was op een specifieke plek geschreven, in een specifieke tijdsperiode, door een specifieke auteur, met een specifieke intentie, aan een specifiek volk of persoon, deel uitmakend van een specifieke cultuur. De Bijbel, en alles daarin, is onderdeel van de geschiedenis. Als we enige historische achtergrond begrijpen, kan dat ons een krachtiger en meeromvattend begrip geven van wat we aan het bestuderen zijn.

Als we van een tekst begrijpen wie, wanneer, waar, hoe en waarom, dan maakt dat een passage helder. Als we stukken uit de Bijbel lezen, moeten we ons altijd deze vragen stellen:

  1. Wie is de auteur van dit stuk?
  2. Wat is er bekend over de auteur?
  3. Wanneer is dit Bijbelboek geschreven?
  4. Wat gebeurt er met de schrijver en het publiek ten tijde van het schrijven van dit boek?
  5. Wie is het publiek en in wat voor omstandigheden bevinden deze mensen zich?
  6. Wat was de cultuur van de plaats waar deze mensen woonden? 
  7. Waarom was dit boek geschreven?

Dit kan ook helpend zijn wanneer je over bepaalde mensen of gebeurtenissen in de Bijbel leest.

Als je bijvoorbeeld over de Farizeeërs leest, zou het nuttig zijn om meer over ze te weten. Waarom waren hun regels zo strikt? Wie had al die regels opgesteld? Waarom haatten zij Jezus zo erg?

Wanneer je over een stad leest, kan het nuttig zijn om te weten waar deze stad lag, wat de economische situatie was in die tijd, en de wat religieuze en politieke stromingen waren.

Wanneer je over een bepaald feest leest, probeer dan uit te vinden hoe dit feest is ontstaan. Waarom was dit belangrijk? Hoe werd het gevierd?

Neem enkele minuten om de bovenstaande vragen te beantwoorden over de verzen van vandaag, Mattheüs 4:1-4.

Als je deze vragen beantwoordt, helpt dat jou om het onderliggende thema of de onderliggende boodschap van de auteur te ontdekken? En zo ja, wat heb je gevonden?

Al deze achtergrondinformatie is gemakkelijk te vinden in een goed Bijbels woordenboek of in een Bijbelse encyclopedie. Als je wat historisch onderzoek doet, zal het je studie verrijken en het zal je helpen om de betekenis van bepaalde onderwerpen of de woorden die werden geschreven aan het oorspronkelijke publiek te begrijpen. Het zal je ook helpen om de Bijbel correct te interpreteren. Wanneer we de intentie van de schrijver kennen, kunnen we de onderliggende waarheid bepalen die hij of zij over wilde brengen aan het publiek.

Laten we niet vergeten hoe God specifieke mensen strategisch koos om de woorden van de Bijbel op te schrijven; de woorden die wij nu lezen. Hij is de grootste Auteur en Zijn waarheid wordt op elke pagina overgebracht.

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente