Op weg naar toepassing

Voor de meesten van ons lijkt de toepassing van de Bijbelstudie het favoriete deel te zijn van onze stille tijd. We leven in een wereld waarin we onmiddellijk toegang hebben tot ongeveer alles. Dat denkbeeld kan ook onze Bijbelstudie binnensluipen, waardoor we de moeite van het observeren en interpreteren liever overslaan en meteen doorgaan naar ‘Hoe kan ik dit toepassen op vandaag, op deze week, op mijn leven, of op mijn situatie?’  Zoals je ziet beginnen we nu aan week 5 van onze studie en we gaan het nu pas hebben over de toepassing.

Gods Woord gaat over God; Wie Hij is, hoe Hij is en hoe Hij met Zijn mensen omgaat. Het gaat niet over jou en mij. Het is daarom van het grootste belang dat we zoveel mogelijk te weten komen over de God van onze Bijbel. Dat is een juiste manier om met Gods Woord om te gaan. (2 Timotheüs 2:15)

Maar tegelijkertijd heeft God ook ons ingesloten in Zijn verhaal, en dat maakt dat Zijn Woord van toepassing is op ieders leven.

“Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.” Romeinen 15:4

Voordat wij Zijn woord kunnen toepassen op ons leven, moeten we ons ervan vergewissen dat we een zo helder mogelijk begrip van onze tekst hebben. Als dat zo is, weten we dat we hem op de goede manier toepassen. Denk eraan wat we geleerd hebben bij interpretatie, dat de tekst één betekenis heeft, maar dat die ene betekenis op heel veel manieren kan worden toegepast.

Er zijn twee soorten toepassing in Gods Woord te vinden: expliciete en impliciete geboden.

Expliciete geboden: Dat zijn praktische oproepen om te handelen op grond van een expliciet gebod  dat in de schrift te vinden is. Een voorbeeld: Exodus 20:13: “U zult niet doodslaan.”  Expliciete geboden zijn doorgaans duidelijk geformuleerd; we hoeven ons niet af te vragen wat God wil dat we doen.

Impliciete geboden: Impliciete geboden zijn de noodzakelijke consequenties van een bepaalde waarheid. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Psalm 1:1-2: “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.” In deze verzen is een aantal geboden impliciet aanwezig, zoals dat we ons ver moeten houden van de raad en de levenswandel van boze mensen, omdat hun levenswandel tegen de geboden van de HEERE ingaat.

Als we een tekst bestuderen, moeten we ons afvragen of we daarin een expliciet of impliciet gebod aantreffen dat we moeten opvolgen. Als we er een hebben gevonden, moeten we ons afvragen: “Hoe kan ik het beste reageren op deze waarheid?”

Daarmee ben je nog niet klaar. Verbreed je toepassing door jezelf een paar van de volgende vragen te stellen:

  • Wat voor reactie vraagt deze tekst van een gelovige?
  • Wat voor reactie vraagt deze tekst van een ongelovige?
  • Wat voor reactie vraagt deze tekst van uitgeputte en ontmoedigde mensen?
  • Wat voor reactie vraagt deze tekst van hoogmoedige en arrogante mensen?
  • Wat voor reactie vraagt deze tekst van twijfelende mensen?
  • Wat voor reactie vraagt deze tekst aan wie trouw wil zijn?

Voeg ook een paar eigen vragen aan deze lijst toe.

De toepassing is een belangrijk onderdeel van onze bijbelstudie. Het gaat erom hoe wij hetgeen we geleerd hebben tot onze levenspraktijk maken. Voorop staat dat we zeker zijn van een goed begrip van wat de tekst ons leert, zodat onze toepassing  juist is en tot eer van God.

Als je vandaag aan het einde van je tijd met de Heer komt,  beantwoord dan de vragen hierboven voor het SOAP vers voor vandaag: Psalm 19:13-14.

 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?

 Reinig mij van verborgen afdwalingen.

 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed.

 Laat die over mij niet heersen

 Dan zal ik oprecht zijn

 en vrij van grote overtreding.

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging week 5: Zoek deze week een Bijbelvers op dat je thuis kan neerzetten om je eraan te herinneren ver te blijven van de zonde. Zorg ervoor dat het op jouw persoonlijke strijd van toepassing is. Misschien is het een vers over hebzucht, dat je in je kast hangt, misschien is het een vers voor op je koelkast dat je eraan herinnert dat eten niet je toevlucht is of misschien is het een vers om te onthouden dat God zal voorzien, dat je naast je stapel rekeningen legt. Leg je erop toe dat vers uit je hoofd te leren en gebruik Gods Woord om te onthouden dat je weg moet vluchten van de zonde.

Leesplan week 5:

Een tekst om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente