Waarom zou je teksten uit je hoofd leren?

We leren een hoop dingen uit ons hoofd in ons leven: recepten, songteksten, aanwijzingen, zinnen uit films en zelfs computerprogramma’s. Dagelijks voegen we meer informatie toe aan ons brein. Waar veel christenen mee lijken te worstelen, is het memoriseren van het Schrift. Ik geloof dat de belangrijkste belemmering is dat we het belang er niet van inzien.

Redenen en voordelen

1. We worden opgeroepen om Gods woord uit ons hoofd te leren.

In Kolossenzen 3:16 wordt ons gezegd: ‘Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen’. Wonen betekent verblijven; we moeten Gods Woord in ons laten leven. Om dit te kunnen doen, is het nodig dat we het grondig bestuderen en het in ons geheugen prenten.

Deuteronomium 6:5-6 zegt: ‘Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.’ Als er iets in je hart zit, betekent het dat je het in je geheugen geprent hebt. We kunnen het oproepen en erover nadenken zonder dat we het op hoeven zoeken. Het is een manier om met je denken van God te houden.

2. Jezus kende de Schrift uit Zijn hoofd.

Jezus citeerde de Schrift continu en liet daarmee zien dat Hij tijd had genomen om de teksten uit Zijn hoofd te leren. Mattheüs 4 beschrijft Jezus’ verleiding in de woestijn en tijdens deze periode hield hij consequent vast aan de waarheid van de Schrift om de aanvallen van de vijand af te weren. Als Jezus de Schrift uit Zijn hoofd moest leren, dan moeten wij dat zeker! Natuurlijk kunnen we onze Bijbel opendoen en verzen lezen, maar we zijn toch veel meer klaar voor de strijd als we verzen uit ons hoofd op kunnen zeggen zonder dat we ze op hoeven zoeken?

Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. – Psalm 119:11

3. Het verandert de manier waarop we praten.

Wat komt er uit onze mond? Geklaag? Woede? Pessimisme? Dit zijn tekenen dat het Woord van God niet in rijke mate in ons woont, omdat wat in ons hart zit uit onze mond komt. Als ons hart gevuld is met Gods Woord, dan zullen we vaker van over Hem spreken. Hij zal in de gesprekken zijn die we met onze kinderen en met elkaar hebben. Hij zal van invloed zijn op de manier waarop we over onze omstandigheden praten en op de manier waarop we over anderen praten.

Er zijn vele andere redenen die we kunnen bedenken om te laten zien wat het belang en het voordeel is om Gods Woord in ons hart opgeborgen te hebben. Nu we het waarom weten, laten we gaan kijken naar het hoe. Er zijn veel manieren om Bijbelverzen uit je hoofd te leren (ik weet zeker dat er ergens een app is die ons erbij kan helpen). Dit is één methode die in mijn eigen leven erg effectief en behulpzaam is.

Ron Hood, in zijn boek ‘How to succesfully memorize and review scripture’, raadt de volgende methode aan voor het uit je hoofd leren van Bijbelteksten. “Wanneer je een vers hebt gekozen, zeg het de eerste dag 25 keer op, de tweede dag 20 keer, de derde dag 15 keer, de vierde dag 10 keer, de vijfde dag 5 keer, dan voor de komende 45 dagen één keer per dag, dan voor de komende zeven weken ééns per week, en vanaf dan elke maand één keer.”

Het is een langzaam proces, maar op deze manier kunnen we er zeker van zijn dat het Woord in onze harten verstevigd gaat worden. Soms plak ik de verzen op mijn badkamerspiegel en zeg ik ze een paar keer terwijl ik mezelf klaarmaak. Ik hang verzen ook in de keuken, op mijn computer of op andere plekken waar ik werk. Ik heb zelfs een geplastificeerde indexkaart in mijn douche geplakt zodat ik daar ongestoord mijn ding kan doen.

Wat we moeten onthouden, is dat het onthouden van Bijbelverzen tijd en moeite kost, net zoals Bijbelstudie. Er zijn geen snelle manieren. Dat is oké. Het is de moeite van het werk waard. Stel dat dit jaar het onze missie was om Bijbelteksten te gaan memoriseren? Wat als we dit jaar, in plaats van verzen te memoriseren, hoofdstukken gingen memoriseren, of zelfs Bijbelboeken? Laten we niet bang zijn voor het zware, langzame werk dat dit gaat zijn, om Gods Woord ons helemaal eigen te maken; laten we het juist omarmen, en beslissen dat we ons leven toewijden aan het opbergen van Gods woord in ons hart.

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente