Gods opdrachten toepassen

Vandaag gaan we verder met wat Bijbelstudie is en zoomen we wat dieper in op het proces van toepassen. We gaan kijken naar het onderwerp van ‘principes’: wat zijn dat, en wat is het doel van principes.

Wat zijn principes?

Een principe is een fundamentele waarheid. Het is een wet die gevolgd zou moeten worden of een doctrine die invloed heeft op wat wij geloven. Principes die we in de Bijbel vinden, zijn daar door God geplaatst. Ze zijn Zijn opdrachten waarnaar wij moeten leven.

Bedoeling van Gods principes of opdrachten

De opdrachten van God zijn niet willekeurig, ze hebben een zeer specifieke bedoeling. God gaf ons ook geen principes die we in ons leven moesten toepassen zodat deze ons plezier weg zouden nemen. Het is eigenlijk precies het tegenovergestelde: al Gods regels zijn voor onze bestwil en Zijn glorie. Ondanks dat ze niet altijd gemakkelijk zijn om te volgen, brengen ze tevredenheid, vrede en vreugde.

Laten we kijken naar enkele gebruiken van Gods wet en enkele vragen die we gaandeweg kunnen stellen.

1. De opdrachten van God waarschuwen ons voor gevaar. Wanneer we in de Bijbel een principe tegenkomen, zouden we moeten vragen: ‘Waar waarschuwt deze opdracht mij tegen? Hoe zal het gehoorzamen van deze opdracht mij veilig houden?’

Laten we Jakobus 1:19-20 als voorbeeld gebruiken.

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.

Je leest een aantal principes in deze verzen. Laten we voor nu de opdracht gebruiken om ‘traag tot toorn’ te zijn. Welk gevaar schuilt er in ongecontroleerde woede? Ik weet zeker dat we een lange lijst met gevaren van woede kunnen produceren.

Vraag jezelf ook af: ‘Hoe zal het gehoorzamen of het ongehoorzaam zijn aan deze opdracht mijn relatie met God beïnvloeden?’

In deze specifieke passage wordt ons gezegd dat: ‘De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.’

2. De opdrachten van God tonen ons onze zonde. Hoe wijst deze opdracht (traag tot toorn) mijn zonde aan?

Dit is een ongemakkelijke vraag om onszelf te stellen, maar eentje die erg belangrijk is. Alleen wanneer we onze tekortkomingen zien, zullen we bereid zijn om toe te geven dat we moeten veranderen en dat we hulp nodig hebben omdat we het niet in ons eentje kunnen doen.

3. De opdrachten van God wijzen naar Jezus. Dit is het mooie onderdeel van Gods opdrachten: ze wijzen ons altijd naar Jezus. Jezus hield zich perfect aan elke opdracht, voor ons.

Terwijl we verder gaan met Jakobus 1:19 moeten we onszelf afvragen, hoe hield Jezus zich aan deze opdracht? Hoe ging Jezus om met woede? Hoe beïnvloedt Jezus’ leven, dood en opstanding onze zonde?

  • Door Jezus’ leven hebben we niet alleen een voorbeeld dat we kunnen volgen, maar we hebben ook Zijn rechtvaardigheid gekregen.
  • Door Jezus’ dood hebben we de vergiffenis van elke afzonderlijke zonde. We hoeven niet onderdrukt te worden door schuldgevoelens. Jezus nam die schuld op Zich. We zijn voor altijd vrij van veroordeling.
  • Door Jezus’ opstanding hebben we de macht gekregen om zonde te overwinnen. Dit is waarom elke dag opnieuw kunnen beginnen, waarom we zonde kunnen weerstaan en kunnen groeien in goddelijkheid. Dit is waarom we, wanneer we falen, weer op kunnen staan en het beter kunnen doen.

4. De opdrachten van God leiden ons in het leven. Gods opdrachten laten ons zien dat er een betere manier van leven is. God leert ons door Zijn principes wat we zouden moeten doen zodat Hij de glorie krijgt en om een leven te leiden, vol van vrucht en vol van geloof. We moeten onszelf afvragen: ‘Hoe zou ik moeten leven?’

Als we Jakobus 1:19 gebruiken, kunnen we vragen: ‘Hoe kan ik oefenen met het beheersen van mijn woede?’ en ‘Als ik traag ben om te spreken en haastig om te horen, hoe beïnvloedt dat woede?’

Ook al vinden we regels niet altijd prettig en worstelen we ermee om het goede erin te zien, het kan erg helpend zijn om de achterliggende gedachtes van Gods wetten te zien. Hij is een goede God en Zijn opdrachten zijn goed en goed voor ons.

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente