Vertrouwen op de Helper

Soms kan Bijbelstudie wat overweldigend zijn, zeker wanneer we struikelen over verwarrende of moeilijke Schriftgedeeltes. Soms is een tekst niet zo duidelijk als je zou willen en soms twijfelen we of we de tekst wel goed kunnen interpreteren.
Laat me je eerst bemoedigen, voordat we het gaan hebben over handige hulpbronnen voor bij de Bijbelstudie.
Je staat er niet alleen voor. Wanneer je een gelovige bent, woont de Heilige Geest in jou. Hij is jouw helper. Hij helpt je de waarheid te begrijpen en geeft je het verlangen om naar die waarheid te leven. 
“Het is niet dat wij nieuwe openbaringen ontvangen, maar dat de Geest in ons werkt en ons in staat stelt de openbaring die voor ons ligt in de Bijbelse tekst die wij horen en lezen te begrijpen en lief te hebben, evenals de uitleg van leraren en schrijvers.” J.I. Packer
De Joden uit Berea worden geprezen om hun geloof en hun gewoonte om de Schriften te onderzoeken om te zien of wat hen werd geleerd ook waar was. Zij vormden een sterke gemeente met veel kennis en het enige wat zij hadden was hun Bijbel. Dankzij de Heilige Geest ontvang je wijsheid en kennis uit de Bijbel.
Dit betekent niet dat elk Bijbelgedeelte voor ons makkelijk te begrijpen zal zijn. Het kost tijd en gebed. Je moet moeite doen om te lezen en te herlezen, teksten vergelijken en anderen om hulp vragen.
God heeft in Zijn genade en goedheid sommige mensen de gave gegeven de Bijbel buitengewoon goed te begrijpen en uit te kunnen leggen. Veel van deze mensen hebben boeken en Bijbelcommentaren geschreven die ons kunnen ondersteunen in onze eigen Bijbelstudie.
Bijbelcommentaren
Bijbelcommentaren kunnen goede hulpmiddelen zijn. Sommige commentaren gaan over de hele Bijbel en andere behandelen één bepaald Bijbelboek. Een van mijn favoriete voorgangers/theologen is bijvoorbeeld Charles H. Spurgeon (1834-1892). Hij schreef De Psalmen Davids, een diepgaand commentaar bij het boek Psalmen (de oorspronkelijke Engelstalige versie, The Treasury of David, is gratis online te vinden). Zijn commentaar is zowel verklarend als overdenkend.
Sommige commentaren geven een algemene uitleg van de tekst, terwijl andere elk detail bespreken (zoals bijvoorbeeld John Owens zevendelige commentaar op het boek Hebreeën – wow!).
Bijbelcommentaren kunnen goed van pas komen bij het zoeken naar de uitleg over een bepaalde tekst waar we maar niet uit komen. Bedenk wel dat je voorzichtig moet zijn en niet te veel moet leunen op wat de commentaren zeggen. Gebruik ze op het moment dat je echt de diepte in wilt gaan met een Schriftgedeelte of wanneer je een hoop vragen hebt waar je het antwoord niet op kan vinden. Bijbelcommentaren komen het best tot hun recht wanneer we eerst zelf nauwkeurig de tekst hebben bestudeerd.
Bijbelse Woordenboeken
Een ander handig hulpmiddel is een Bijbels woordenboek. Hierin vind je de betekenis van woorden, theologische termen, mensen, plaatsen en namen. Veel van deze woordenboeken geven ook het Griekse of Hebreeuwse woord erbij, evenals de Bijbelgedeelten waar deze woorden in voorkomen.
Lexicons
Je hoeft geen Grieks of Hebreeuws te kunnen om de Bijbel te bestuderen, maar soms kan de oorspronkelijke betekenis van het woord je net iets meer inzicht geven.
Op www.blueletterbible.org kan je een gratis online Engels lexicon vinden, in het Nederlands is de online studiebijbel een goed alternatief, met zoekopties en een geïntegreerd woordenboek.
Wanneer je een woord opzoekt, let er dan op dat je de definitie van het woord hanteert die overeenkomt met de tekst die je aan het bestuderen bent, en niet de definitie die het beste past in jouw eigen interpretatie of waardoor het woord ineens een andere betekenis zou krijgen. Het is goed om dan ook op te zoeken waar in de Bijbel dat specifieke woord nog meer gebruikt wordt en welke betekenis het daar heeft.
In Kolossenzen 3:16 bijvoorbeeld, geeft Paulus de Kolossenzen de opdracht om het Woord van Christus in hen te laten wonen. In het Grieks staat hier en-oikeō, wat betekent ‘(er)in wonen’, maar een andere definitie is ‘wonen te midden van’ (zoals bijv. in 2 Korinthe 6:16). Hier in Kolossenzen is het Paulus’ opdracht dat Gods Woord in hun gemeente woont; in hun samenkomsten en ontmoetingen moet Gods Woord en Zijn waarheid centraal staan, ‘in het midden’ van hun samenzijn. Daarnaast geeft dit gedeelte ook praktische aanwijzingen hoe de gelovigen uit Kolosse bij hun ontmoetingen het Woord van Christus in hen konden laten wonen. Zie jij nog andere toepassingen voor dit Bijbelgedeelte na het gebruik van een lexicon?
Ook voor het specifiek bestuderen van woorden is een lexicon handig om te gebruiken. Het Nieuwe Testament maakt bijvoorbeeld gebruik van een aantal verschillende Griekse woorden voor ons woord ‘vreugde’.
ἀγαλλίασις (agalliasis)
Definitie: gejubel, uitbundige vreugde
Gebruik: wilde vreugde, extatische blijdschap, gejuich, opwinding
χαρά (chara)
Definitie: vreugde, verrukking
Gebruik: vreugde, blijdschap, een bron van verheuging.
Wanneer je het gebruik van deze beide woorden in het Nieuwe Testament bestudeert, krijg je een beter beeld van de betekenis van vreugde. Het is aardig om zo’n woordstudie een keer te proberen, als een leuk extraatje.
De trieste waarheid is dat Christenen vandaag de dag meer hulpmiddelen voor Bijbelstudie tot hun beschikking hebben dan ooit, en toch hebben de huidige Christenen minder Bijbelkennis dan ooit tevoren.
Laten we daar verandering in brengen door vrouwen te zijn die er niet voor terugdeinzen de Bijbel grondig te bestuderen zodat wij God mogen kennen en Hem aan de volgende generatie kunnen verkondigen.
Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente