Maranatha

Toen de Christenen in de eerste eeuw het avondmaal vierden, spraken zij een gebed uit dat eindigde met ‘Maranatha’, wat betekent “Kom, onze Heer”. Als christenen mogen wij uitkijken naar de wederkomst van Jezus, naar het moment waarop Hij zal komen om alle zonde eens en voor altijd uit te wissen, om de satan te […]

Leven in Zijn Naam

Ik hou ervan tijd te besteden aan het kijken naar een goede film. Ik geniet ervan om te verdwalen in het verhaal, proberen te achterhalen wat er aan de hand is en hoe de dingen zullen gaan. Ik raak echter erg gefrustreerd door films met een open einde. Wanneer ik heb gewacht en gewacht op […]

Nieuw leven vandaag

In de stukken die we vandaag lezen komen we twee vrouwen tegen, elk bij een ander graf: Maria Magdalena bij het lege graf van Jezus, en Martha, de zus van Lazarus, rouwend bij het graf van haar broer. Op beide begraafplaatsen vindt een opstanding plaats. En het is ook duidelijk dat de mensen de ware […]

De wereld zal het weten

De Bijbeltekst van vandaag brengt ons bij de tafel waaraan Jezus met Zijn discipelen zat, op de avond van Zijn arrestatie. Jezus bad, wetende wat Hij al wist, wat komen zou en wat Hij zou moeten doen. Hij bad voor Zichzelf, dat Hij God met het volbrengen van Zijn werk zou verheerlijken en dat Hij […]

De taak van de zondaar om waardig te wandelen

We worden aangespoord te leven op een manier die onze roeping waardig is (Efeziërs 4:1). In zijn brief aan de Efeziërs beschreef Paulus Gods roeping voor ons leven als volgelingen van Christus; hoe Hij ons koos om aan te nemen, te vergeven en te verlossen. Het voelt als een onmogelijke opgave een leven te leiden […]

Houd Christus’ woorden in gedachte

Maria Magdalena was de eerste die Jezus zag na Zijn opstanding. Ik vind het zo mooi dat de Heer vrouwen uitkoos om als eersten te ontdekken dat het graf leeg was. Toen het ons duidelijk was, dat wij een meisje verwachtten, hebben wij haar Madeline genoemd, afgeleid van Magdalena, dus van Maria Magdalena. Destijds, toen […]

Niets kan ons scheiden

Één van de grootste obstakels waar ik in mijn leven als christen tegenaan ben gelopen was het aannemen dat Gods liefde voor mij onvoorwaardelijk is. Het is voor mij zo ontzettend moeilijk om te begrijpen hoe ver God bereid is te gaan om een persoonlijke relatie met mij te hebben. Jezus, mijn Messias, onderging vrijwillig […]

Hoop voor als het pijn doet

Toen ik ging zitten om deze blog te schrijven, kreeg ik een berichtje van mijn moeder over een familievriend die naar verwachting haar strijd tegen kanker in de komende uren zal verliezen. Meteen werd mijn hart zwaar toen ik dacht aan haar kinderen, haar kleinkinderen, haar man en het verlies dat ze zullen ondergaan. Terwijl […]

Een bemoediging voor morgen

Romeinen 8:1-11 is één van mijn meest geliefde teksten in de Bijbel.  Elke dag weer moet ik eraan herinnerd worden dat “…er nu geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn”, maar ook aan de woorden dat “de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont.” Het is […]

Als we weten hoe het afloopt

Kort geleden ben ik weer eens een televisieserie gaan kijken, waar ik een aantal jaar geleden mee begonnen was. Ik had de eerste twee seizoenen gekeken, maar was ergens halverwege seizoen 3 gestopt, omdat het me niet langer kon boeien (ik was blijkbaar gestopt net voordat het spannend werd). Ik had wel een paar afleveringen […]