Nieuw leven vandaag

In de stukken die we vandaag lezen komen we twee vrouwen tegen, elk bij een ander graf: Maria Magdalena bij het lege graf van Jezus, en Martha, de zus van Lazarus, rouwend bij het graf van haar broer.

Op beide begraafplaatsen vindt een opstanding plaats. En het is ook duidelijk dat de mensen de ware kracht van de opstanding niet kunnen bevatten.

Simon Petrus en Johannes onderzochten het lege graf van Jezus, maar toch begrepen ze niet wat de Schrift zo duidelijk had gemaakt: dat Jezus zou opstaan uit de doden. Martha zei tegen Jezus dat zij wist dat haar broer zou opstaan bij de opstanding op de laatste dag, maar ze besefte niet dat Jezus op het punt stond om hem, veel eerder dan zij verwachtte, op te wekken.

Ook wij hebben een verkeerd begrip van de opstanding. Wij kunnen lang praten over “naar de hemel gaan” maar we gaan voorbij aan de belofte van de opstanding! Er is leven na de hemel, en wel in het verloste opstandingslichaam dat Jezus ons heeft beloofd. Wij zitten hier op aarde niet onze tijd uit, bezig met onbeduidende dingen totdat wij kunnen ontsnappen naar de hemel. Wij verwachten – en Jezus heeft een tipje van de sluier opgelicht – een leven in opgestane lichamen, in een verloste schepping, onbelemmerd genietend van de tegenwoordigheid van God.

In het gedeelte vlak voor Johannes 11:25-26, wuift Martha de troost die Jezus biedt weg door te tonen dat zij de theologie begrijpt. Ze wist dat er een dag zou komen, in de verre toekomst, waarop hij weer tot leven zou komen en alles rechtgezet zou worden. Toen Jezus zei: “Je broer zal weer levend worden” (11:23) dacht Martha aan de verre toekomst. Maar Jezus benadrukt dat Hij de opstanding en het leven is, de levende, ademende persoon die is ingebroken in onze wereld van dood en verderf en dat Hij leven heeft gebracht!

Martha dacht aan een abstracte theologische waarheid en besefte niet dat Jezus op het punt stond om die ver verwijderde hoop op diezelfde dag om te zetten in een levende realiteit. Het is alsof Jezus zegt: Nee, die belofte gaat over nieuw leven nu, vandaag!

Wij hebben geen belofte gekregen van een opstanding uit de dood hier en nu, en we smachten nog steeds naar de dag dat alles wordt hersteld. Het wachten is nog niet afgelopen. En toch belooft Jezus’ leven, Zijn sterven en Zijn opstanding nog steeds: er is leven in overvloed en het is er nu.

Jezus liet ons glimpjes zien van het komende Koninkrijk van God: Hij gaf de hongerigen te eten en genas de zieken, Hij troostte wie in rouw waren, en Hij speelde met kinderen. Hij zorgde er zelfs voor dat een bruiloft behoorlijk gevierd kon worden. Het hoort ook bij de belofte van de opstanding dat ook wij zulke glimpjes van het komende Koninkrijk van God kunnen ervaren en samen kunnen beleven. Wij hebben de kracht van de Heilige Geest ontvangen om dienstbaar te zijn in onze gemeentes, om elkaar te troosten en te bemoedigen en om samen onze overwinningen te vieren.

Zelf had ik het voorrecht om de laatste paar jaar met een groep jonge vrouwen van mijn kerk Bijbelstudie te doen en die groep vormde voor mij een glimpje van het komende Koninkrijk van God.

We hielden elkaar overeind toen er ouders stierven, we pakten dozen in en verhuisden mensen naar nieuwe appartementen, we kookten samen een feestmaal als er een diploma was gehaald of als er een boek af was. We hebben samen leven in overvloed ervaren – ja, leven vanuit de opstanding getuigt ervan dat de waarheid van de opstanding werkelijk waar is.

Een manier om het evangelie aan te reiken aan ongelovigen is: overvloedig leven. Dat heeft niet te maken met financiële voorspoed, een succesvolle carrière of materieel bezit; het betekent dat we uitleven dat de opstanding werkelijkheid is en dat de beloften van Jezus volkomen betrouwbaar zijn. Als wij echt geloven dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt en dat Hij aan Zijn volgelingen het eeuwige leven heeft beloofd, dan zullen we heel anders gaan leven. Dan zullen we gemeenschappelijk leven, onszelf uitputten voor de belangen van anderen en ons verheugen in de ons beloofde opstanding. Onze hoop is voor eeuwig: voor nu leven in overvloed en voor de toekomst een verlost en herrezen leven.

Kaitlyn Schiess

Uitdaging week 6: Overdenk de eerste ontmoeting van Jezus met Maria in Johannes 20:15. Hoe zou jij je in Maria’s plaats hebben gevoeld? Maria herkende Jezus door hoe Hij haar naam uitsprak. Welke persoonlijke en vertrouwelijke manier gebruikt Jezus om jou te troosten en bij te staan?

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente