Houd Christus’ woorden in gedachte

Maria Magdalena was de eerste die Jezus zag na Zijn opstanding. Ik vind het zo mooi dat de Heer vrouwen uitkoos om als eersten te ontdekken dat het graf leeg was. Toen het ons duidelijk was, dat wij een meisje verwachtten, hebben wij haar Madeline genoemd, afgeleid van Magdalena, dus van Maria Magdalena.

Destijds, toen Jezus op aarde was, was het nogal wat dat vrouwen de eersten waren die Hem zagen. Vrouwen werden in de tijd van Jezus minder geacht dan mannen en hun rechten waren beperkt. Maar God toonde op Zijn subtiele wijze dat wij allen als gelijken zijn geschapen en allemaal even waardevol en belangrijk zijn.

Toen de engel aan de vrouwen vertelde dat het graf leeg was, herinnerde hij hen aan wat Jezus hun had verteld over Zijn dood. Jezus had hun niet alleen verteld dat Hij zou gaan sterven, Hij had hun ook de hoop gegeven dat Hij weer zou worden opgewekt, dat de dood dus niet het laatste woord zou hebben.

Terwijl Zijn sterven nodig was om verzoening te bewerkstelligen voor onze zonden, overwon Hij ook de vloek van de zonde door de dood te overwinnen. Op de derde dag stond Hij weer op, zegevierend over zonde, dood en Satan.

Het sterven en de opstanding van Jezus gaan hand in hand. Een dode Heiland zou voor ons geen nut hebben. We hebben een Heiland nodig die alles overwint, ook de dood. Dat is Jezus, onze Heer!

Net als die vrouw bij het graf, kunnen we ons maar beter herinneren wat Jezus heeft gezegd. De woorden van de Schrift zijn niet alleen geschreven voor de mensen van Jezus’ tijd, maar ook voor ons. Zijn woorden geven ons hoop en vrede. Als de dingen in ons leven uit de hand lijken te lopen, dan mogen we denken aan de dingen die Jezus ons leert, die hoop en vrede in ons leven brengen.

De vrouwen in de Bijbel moesten alles in gedachte houden wat Jezus hun verteld had, want het was nog niet opgeschreven. Voor ons is het gemakkelijk: alles wat God ons wil laten weten over wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, wie wij zijn en hoe wij hebben te leven, is in de Bijbel te vinden. Laat dit jaar een jaar worden waarin we ons voornemen om Gods Woord te bestuderen, zodat wij kunnen groeien in kennis, in liefde en heiliging. Zo kunnen wij glorie en eer brengen aan onze Heiland die Zich voor ons heeft opgeofferd.

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging week 5: De opstanding verandert ons ook in sociaal opzicht, door ons één te maken met God en met elkaar. Bedenk deze week twee dingen die je kunt doen om de eenheid binnen jouw kerkgemeente te bevorderen en voor ze dan uit.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente