Niets kan ons scheiden

Één van de grootste obstakels waar ik in mijn leven als christen tegenaan ben gelopen was het aannemen dat Gods liefde voor mij onvoorwaardelijk is. Het is voor mij zo ontzettend moeilijk om te begrijpen hoe ver God bereid is te gaan om een persoonlijke relatie met mij te hebben.

Jezus, mijn Messias, onderging vrijwillig en onzelfzuchtig de meest verschrikkelijke onverdiende marteling, zodat ik met Hem verzoend kon worden. Mijn ziel heeft moeite te begrijpen dat Gods liefde voor mij nooit zal veranderen, hoe vaak ik Hem ook teleurstel. Wat een overweldigende, waanzinnige, wonderbaarlijke liefde!

Één van de heerlijkste beloften in de hele Bijbel toont ons de grootsheid van Gods liefde voor de Zijnen:

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38-39)

In Romeinen 8 geeft de apostel Paulus de gelovigen een aantal specifieke redenen waarom zij absoluut zeker kunnen zijn van Gods liefde en Zijn beloften. Paulus eindigt dit hoofdstuk met een belangrijke geestelijke waarheid: Niets is bij machte een gelovige te scheiden van de liefde van God.

Wat een gelovige ook lijdt of verdraagt, of hoe een gelovige ook struikelt en faalt, Gods liefde voor Zijn volk verandert nooit.

Redding is Gods plan om Zijn volk te verlossen en een intieme relatie met hen te hebben. De dood, begrafenis en opstanding van Jezus is Gods goddelijke werk. Gods heilsplan zal nooit falen omdat Hij niet kan falen.

Jezus, die voor ons gestorven is, leeft nu voor ons! Op dit moment heeft Jezus ons lief en bidt Hij voor ons en spreekt Hij met God over ons. Jezus zit aan de rechterhand van God en zorgt ervoor dat elk van onze fouten, elk falen steeds bedekt wordt door Zijn bloed.

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8)

Gods liefde is een volmaakte weerspiegeling van wie Hij is. Gods liefde is perfect, bodemloos, oneindig, overvloeiend en onvoorwaardelijk. Gods liefde is tot in eeuwigheid de machtigste en sterkste kracht die er is. Gods liefde gaat tegen alle logica en kennis in en doorbreekt alle fysieke en geestelijke obstakels. Gods liefde wordt volledig gedreven door wie Hij is, niet door wie wij zijn.

Onze identiteit en onze zekerheid staan vast in Gods belofte dat Zijn liefde door de dood en opstanding van Jezus Christus oneindig en onwankelbaar is. Ons vertrouwen is gebaseerd op Gods absolute liefde voor ons.

Wanneer ik het moeilijk heb, denk ik eraan dat God mij stevig vasthoudt en mij nooit los zal laten. Wanneer ik verzekerd ben van Gods liefde voor mij, hoef ik niet bang te zijn voor de toekomst. Gods liefde is een onwankelbare belofte. Niets wat ik ooit kan doen, kan Gods liefde voor mij veranderen.

Niets kan gelovigen scheiden van de geweldige liefde van God in Jezus! Welke troost en vrede put jij uit deze belofte van Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou?

Ik wens je vrede en genade,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente