De wereld zal het weten

De Bijbeltekst van vandaag brengt ons bij de tafel waaraan Jezus met Zijn discipelen zat, op de avond van Zijn arrestatie. Jezus bad, wetende wat Hij al wist, wat komen zou en wat Hij zou moeten doen. Hij bad voor Zichzelf, dat Hij God met het volbrengen van Zijn werk zou verheerlijken en dat Hij zou mogen terugkeren tot de eeuwige heerlijkheid in de hemel. Daarna bad Jezus voor Zijn discipelen, dat zij geheiligd zouden blijven, veilig en apart gezet. In de tekst van vandaag bad Jezus voor ons, de gelovigen van over de hele wereld, die het Goede Nieuws van het evangelie met anderen zouden delen door ons getuigenis en onze eenheid.

“En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” – Johannes 17:22-23

Dit prachtige gebed raakt ons nog meer wanneer wij bedenken wie er met Hem aan de tafel lagen. Jezus wist wie Hem zou verraden en wie Hem zou verloochenen. Hij wist wie zou twijfelen aan de waarheid van de opstanding tot hij zelf het bewijs kon zien en aanraken. Jezus wist ook dat zij moesten horen hoeveel Hij van hen hield en hoeveel Hij van ons houdt.

Een paar weken geleden zat ik bij mijn dochter op haar kamer en ze vertelde mij dat er wat onenigheid was met een meisje uit haar klas. Ze waren gemeen tegen elkaar geweest en voelden zich beiden buitengesloten, terwijl ze allebei probeerden om te gaan met de ongeschreven (en onrealistische) sociale regels van groep 4, waardoor meisjes van 7 denken dat ze maar met één persoon tegelijk bevriend kunnen zijn. Nadat ik naar haar had geluisterd en wat van mijn eigen ervaringen met haar had gedeeld, vroeg ik of we voor dat andere meisje zouden bidden.

De reactie van mijn dochter kwam totaal onverwacht. Ze was compleet uit het veld geslagen en barstte in tranen uit. Huilend gaf ze toe dat ze wel graag wilde dat ik zou bidden, maar niet voor het meisje wat zo gemeen was geweest. In haar ogen betekende het dat ik de kant van het andere meisje koos en meer om haar klasgenoot gaf dan om haar, omdat zij te gekwetst was om verder te kijken dan haar eigen behoefte.

De opstanding verandert alles! We zijn niet langer vijanden van God, maar vrouwen die geliefd zijn, zoals Jezus geliefd was. Zonder aarzeling worden wij door God omarmd, geroepen en wordt er voor ons gebeden. Wij mogen de vreugde en vrijheid smaken die voorkomt uit de keuze voor eenheid boven onenigheid, omdat we een eeuwig vooruitzicht hebben. Wij weten dat een eeuwigheid bij Jezus meer waard is dan voortrekkerij, ruzie of onze eigen trots. Wij kunnen bidden voor hen die ons teleurstellen of ons pijn doen, omdat we weten hoeveel meer Jezus voor ons heeft opgeofferd en onze liefde zal het beste getuigenis zijn.

Chrystal

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente