Koningsdag

In ons huishouden is de geur One van Calvin Klein groot favoriet. Heel wat jaren geleden, toen ik nog jong was, heb ik hem ontdekt en nog steeds vind ik hem erg lekker. Sinds enkele jaren gebruikt onze jongste zoon deze geur ook naar hartelust. Regelmatig krijg ik een knuffel van mijn zoon. En vooral […]

Lees je Bijbel

Misschien heb jij het boekje allang gezien, ingekeken, en al zuchtend weer weggelegd. Het boekje ‘Lees je Bijbel’ van Corien Oranje. Want Bijbellezen, dat wil je wel maar het is vaak zo lastig om er een blijvende gewoonte van te maken. Het kan ook zijn dat het voor jou geen moeite (meer) kost om regelmatig […]

Verlangen naar meer van God

Lieve dochter van de Allerhoogste,   In deze stille week voor Pasen zitten lezen we de laatste hoofdstukken van Johannes. Eindelijk zien we hoe Jezus onze Verlosser werd. Misschien heb jij, net als ik al vele keren gelezen of gehoord over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Misschien heb jij, net als ik vele […]

Als Maria

In het begin van het Evangelie van Johannes lazen we hoe Jezus Zichzelf bekendmaakte en getuigde van Wie Hij kwam. We lazen steeds vaker dat ‘men’ in Hem ging geloven. Door de woorden die Jezus sprak en de wonderen die Hij deed, kreeg Hij steeds meer volgelingen én men geloofde in Hem. Wanneer ik die […]

Waar vind ik waarheid?

Door mijn opvoeding en alles wat ik als kind heb meegemaakt heb ik geleerd dat het heel zinvol is om alles zelf in de hand te houden. Doordat de volwassenen om mij heen niet goed voor mij konden zorgen, leerde ik al op jonge leeftijd dat ik zelf de verantwoordelijkheid op me moest nemen. In […]

Waarom ga ik achter Jezus aan?

En Jezus nam de broden en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. – Johannes 6:11   Wat een uitbundige maaltijd zal dit zijn geweest, denk je ook niet. Alleen al het […]

Niet om te veroordelen

“Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen.” Vorige week was de uitdaging om het evangelie van Johannes, dat iedereen waarschijnlijk al zo vaak gelezen en gehoord heeft, toch met een nieuwe blik te bekijken. Om dat te proberen besloot ik om dit evangelie eens in het engels […]

Vreugde voor de toekomst én nu!

En hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de minderen; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. – Johannes 2:10 Jezus maakte van water wijn. Wat een bijzonder moment moet dat zijn geweest op die bruiloft. Deze mensen vierden feest omdat […]

Introductie ‘Eeuwige zekerheid’

Het Evangelie van Johannes is een volledig verslag van de bediening van Jezus. Dit Evangelie is echter anders dan het Evangelie van Mattheüs, Markus of Lukas. Hoewel ze alle vier Jezus duidelijk naar voren brengen als de Zoon van God en de Redder van de wereld, belichten ze ieder een andere kant van Jezus’ bediening. […]

De noodzaak van het kruis

Deze week is de veertigdagentijd begonnen. Een tijd waarin veel christenen een soberder leven gaan leiden door te vasten. Om zo een tijd van bezinning te hebben en zich voor te bereiden op pasen. Ook ik doe hieraan mee. Samen met een aantal andere broers en zussen zal ik me de komende tijd richten op […]