Verlangen naar meer van God

Lieve dochter van de Allerhoogste,

 

In deze stille week voor Pasen zitten lezen we de laatste hoofdstukken van Johannes. Eindelijk zien we hoe Jezus onze Verlosser werd. Misschien heb jij, net als ik al vele keren gelezen of gehoord over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Misschien heb jij, net als ik vele paaszondagen in de kerk uitbundig meegezongen met het ‘U zij de glorie’. Wat een feest was dat altijd. Misschien is het dit jaar voor het eerst dat je intensief met Pasen bezig bent. Hoe het ook zij, zondag vieren we het feest van overwinning.

Persoonlijk kijk ik er naar uit om komend weekeind heel bewust het Pasen weer te beleven. Na twee jaar lock down lijkt het me heerlijk om dit weer samen met medechristenen uitbundig te mogen vieren.

 

Deze laatste paar hoofdstukken zijn wat mij betreft een roetsjbaan van belevenissen en emoties.

Ook in deze laatste paar dagen van Jezus’ leven zien we hoe Hij alles onder controle houdt. Jezus Zelf heeft continu de leiding over alle gebeurtenissen; Hij is geen slachtoffer dat Zich niet kon verweren. Hij koos ervoor om als slachtoffer te zijn, voor ons, voor jou en mij. Dat is iets onvoorstelbaar groots. Hij deed dit uit liefde en in gehoorzaamheid aan de Vader.

Afgelopen weken is in mij opnieuw het verlangen gegroeid om continu gericht te zijn op de wil van God de Vader. Ook hierin wil ik Jezus volgen. Net als Jezus wil ik volledig afgestemd zijn op Gods wil. Jezus wijst keer op keer naar de Vader. De woorden die Hij spreekt, de dingen die Hij doet, alles is tot eer van Zijn Vader in de hemel. Jezus weet wat Hij moet doen omdat Hij in diepe intimiteit met Zijn Vader leeft. Hij trok Zich uren terug om in de aanwezigheid te zijn van Zijn Vader. Om zo te ontdekken wat de Vader wil dat Zijn Zoon zal doen.

Ook ik wil weten wat God van mij vraagt. Wat wil Hij dat ik doe of laat, zeg of schrijf zodat ik Hem kan weerspiegelen. Maar daarvoor heb ik ook die diepe intimiteit met God nodig.

Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat me dat wat gaat kosten. Tijd, reflectie, eerlijkheid en loslaten van mezelf en mijn eigen verlangens.

De vraag is, wil ik dat, durf ik dat en kan ik dat? Eigenlijk zijn dat drie vragen…

Het antwoord op de laatste vraag is makkelijk: ík kan dat niet. Niet uit mijzelf. Uit mijzelf ben ik gericht op alles wat mijzelf mooier en beter uit de verf doet komen. Vanuit mijn oude menselijke natuur is alles wat ik doe erop gericht om mijzelf en niemand anders te verhogen.

Toch wil ik het én ik wil het dúrven. Dat is dan ook mijn terugkerend gebed.

‘Heer, vul me met een groeiend verlangen om Uw wil te doen. En vul me met durf om volledig Uw wil te kunnen doen.’

Één van de meest ontroerendste gebeden van Jezus vind ik wel het stukje dat Jezus bidt voor ons. In Johannes 17 lezen we het ‘Hogepriesterlijk gebed’. Het is een prachtig voorbeeld gebed. Alles wat Jezus hierin noemt is om God de eer te geven die Hij verdient. Uit de woorden die Jezus spreekt hoor je Zijn liefde voor Zijn Vader én tegelijk Zijn liefde voor ons. In vers 20 bidt Jezus heel specifiek voor ons. Wij die leven in het hier en nu en geloven in de bijbel als zijnde Gods woord. Op het moment dat Jezus weet dat Hem de meest verschrikkelijke dingen te wachten staat, Zijn lijdensweg staat op het punt om te beginnen, op dat moment bidt Hij voor ons, voor jou en mij. Wat bijzonder toch.

Jezus bidt voor ons dat wij één zijn. Één met elkaar en in eenheid met God Zelf. Jezus verlangt naar die eenheid omdat Hij weet wat die eenheid Hem brengt en hoe nodig Hij dat zelf heeft. Ook jij en ik hebben de eenheid met God en met elkaar nodig. Jezus heeft door Zijn sterven en opstanding ons weer in verbondenheid met de Vader gebracht. Dat was allereerst nodig om weer één te kunnen zijn. Daarnaast was dat ook nodig om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Zondag vieren we Pasen, het feest van de overwinning. Maar dat is niet het einde. Het is een doorstart. Want terwijl we de overwinning nog vieren mogen we ons laten vullen met Gods Geest. Zodat we vanuit de overwinning kunnen leven. Door de Geest in ons kunnen we in diepe intimiteit met God de Vader leven, om zo de wil van de Vader voor onszelf te kunnen ontdekken.

Jezus wist wat de wil van Zijn Vader was en leefde daarnaar.

Ik bid voor jou, dochter van de Allerhoogste, dat ook jij steeds mag ontdekken wat de wil van de Vader is en dat jij in Zijn overwinningskracht gaat staan om, net als Jezus een krachtige getuigenis te zijn van God onze Vader.

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente