Introductie ‘Eeuwige zekerheid’

Het Evangelie van Johannes is een volledig verslag van de bediening van Jezus. Dit Evangelie is echter anders dan het Evangelie van Mattheüs, Markus of Lukas. Hoewel ze alle vier Jezus duidelijk naar voren brengen als de Zoon van God en de Redder van de wereld, belichten ze ieder een andere kant van Jezus’ bediening. Het Evangelie van Johannes richt zich op zeven tekenen die Jezus deed en zeven uitspraken die Hij deed over Zichzelf. Deze tekenen en uitspraken onderstrepen de hoofdboodschap van Johannes:

Jezus is de Zoon van God en de enige Weg tot het eeuwige leven.

Dit Evangelie is verdeeld in drie delen: Jezus’ openbare bediening (1:19-12:50), Jezus’ persoonlijke bediening (13:1-17:26) en Jezus’ veroordeling, dood en opstanding (18:1-21:25). In het eerste deel openbaart Jezus Zich aan de mensen door zeven wondertekenen en vijf uitspraken over Zichzelf. De laatste twee uitspraken over Zichzelf doet hij in het tweede deel, tijdens Zijn persoonlijke bediening aan Zijn discipelen. Tot slot geeft het derde deel het bewijs van Jezus goddelijkheid in de beschrijving van de gebeurtenissen rondom Zijn dood en wonderbaarlijke opstanding.

De schrijver van het Evangelie van Johannes wordt in het boek niet bij naam genoemd, maar hij beschrijft zichzelf als ‘de discipel die Jezus liefhad’ (Johannes 21:7). Theologen hebben van oudsher de apostel Johannes als de schrijver van dit evangelie aangewezen en het wordt veel later gedateerd dan de andere Evangeliën, zo tussen het jaar 85 en 95 na Christus.

Onze uitdaging bij het bestuderen van het Evangelie van Johannes is om het met een frisse blik te bekijken. In plaats van de tekst te benaderen vanuit alle achtergrondkennis die je misschien al hebt over het leven en de bediening van Jezus, moet je het Evangelie van Johannes lezen alsof het de allereerste keer is. Johannes ging ervan uit dat zijn lezers wel iets van Jezus hadden gehoord, in elk geval van Zijn dood en opstanding, maar dit Evangelie vult de details in en bewijst waarom Jezus de Zoon van God is. Lees dit Evangelie daarom als literatuur en houd de personages, situatie en het plot tijdens het lezen in gedachten. Johannes had een centrale boodschap die hij aan zijn lezers wilde overbrengen: Jezus is de Zoon van God en de enige Weg tot het eeuwige leven. Laten we dit Evangelie samen bestuderen en Gods Woord de mogelijkheid geven onze harten en gedachten te vernieuwen wanneer we ontdekken Wie Jezus is.

 

———————————————————————

Love God Greatly biedt Bijbelstudies in meer dan 35 verschillende talen aan. Onze materialen worden gebruikt door zendelingen, christelijke organisaties en lokale kerken. We rusten vrouwen toe met Gods Woord door onze studiegidsen gratis beschikbaar te stellen op onze site.

Door het bestuderen van de Bijbel in hun eigen taal met gelijkgestemde vrouwen, leren vrouwen meer over Gods Woord en worden zij daarmee toegerust.

We geloven dat de wereld positief verandert als vrouwen Gods Woord lezen en toepassen in hun leven en als zij Zijn onveranderde liefde omarmen. We weten dat elke vrouw die Gods Woord leest, verandering kan brengen in haar gezin, in haar omgeving en in haar land. Echt: elke vrouw.

Doe je mee met deze zesweekse studie? Lees mee met de overdenkingen en doe mee in een groep, zodat je niet alleen bent als je Gods Woord bestudeert, maar vrouwen om je heen hebt om samen Gods Woord open te doen. Wil je graag meedoen via e-mail, whatsapp of signal? Stuur dan een mailtje en we nemen contact met je op!

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente