Niet om te veroordelen

“Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen.”

Vorige week was de uitdaging om het evangelie van Johannes, dat iedereen waarschijnlijk al zo vaak gelezen en gehoord heeft, toch met een nieuwe blik te bekijken. Om dat te proberen besloot ik om dit evangelie eens in het engels te gaan lezen. Mijn man heeft op zijn verjaardag eerder dit jaar een ‘red letter bible’ gekregen van één van onze zonen en die gebruik ik nu. Alles wat Jezus Zelf zegt is in het rood afgedrukt. Dat alleen al zorgt heel letterlijk voor een vernieuwde kijk op de bladzijdes van de bijbel.

Deze week staat Johannes 3:16 & 17 centraal. Misschien wel dé bekendste en meest aangehaalde teksten uit Gods woord. Nu ik ze in het engels lees, komen ze ineens weer als nieuw bij mij binnen. Het woord ‘condemn’ en ‘condemnation’ wat in het nederlands veroordelen en veroordeling betekent klinkt veel harder, meer noodzakelijk. Het is net alsof ikzelf een beetje afgestompt ben voor wat betreft het woord ‘veroordelen’.  Hierdoor realiseerde ik me ineens weer de noodzaak van Jezus’ komst naar deze wereld. Deze duistere wereld heeft het Licht zo ontzettend nodig.

Wat een prachtig reddingsplan had God voor deze wereld bedacht. Hij wist wat er nodig was om ons te verlossen van al onze zonde, pijn en schuld. Alleen een volmaakt en volledig rein iemand kon dit voor ons doen. Jezus, Gods eigen Zoon. Hij was de enige geschikte persoon die volledig voor ons die hele lijdensweg kon volbrengen. In vers 17 lees ik dat God Zijn Zoon niet naar de wereld stuurde om ons te veroordelen. Ik lees hierover op meerdere plekken in de bijbel. Paulus beschrijft in zijn meeste brieven over de gevolgen van Jezus’ lijden en opstanding. In Christus is geen veroordeling, geen aanklacht. Wanneer ik geloof in Jezus en Hem als mijn Verlosser aanneem, dan ben ik kind van God. Samen met Christus Jezus ben ik Gods erfgenaam. Als kind van God mag ik geloven dat ik vrij en rein voor God sta.

Ik geloof dat de bijbel Gods Woord is en dat daar niets anders dan Gods waarheid in staat. Te weten dat Jezus naar de aarde is gekomen om ons te bevrijden van de schuld die wij mensen hebben opgebouwd door onze zonde vervult me met blijdschap en dankbaarheid. Hij is niet gekomen om ons, om mij te veroordelen. Hij kijkt niet naar wat ik allemaal fout heb gedaan of nog fout ga doen. Naast de diepe blijdschap en dankbaarheid die ik daarbij voel, dringt zich ook direct de vraag op waarom ik mijzelf zo vaak nog wel veroordeel…

Herken je dat; het gevoel van ‘het niet goed genoeg gedaan te hebben’? Je huis is best opgeruimd, maar lang niet schoon genoeg. Je presentatie zit op zich prima in elkaar, maar het loopt net niet soepel genoeg. Je jurkje staat best leuk, maar het kleedt net niet goed genoeg af. Je leest best vaak in de bijbel, maar neemt niet genoeg stille tijd om de bijbel echt te besturen. En zo is er altijd iets wat beter kan. Je vindt van jezelf dat je meestal net niet genoeg doet en ten diepste vind je eigenlijk ook dat je net niet goed genoeg bent. Er is continu een stem in je hoofd, een gevoel in je zijn die je veroordeelt. Ik ben net niet goed genoeg…

Lieve vrouw, lieve zus, dat is een grote leugen.

De waarheid is namelijk dat God Jezus heeft gezonden ‘om door Hem de wereld te redden’.

Jezus heeft ons juist gered van het oordeel. De hele wereld, dus ook jij bent gered, net als ik. In Hem en door Hem is er geen veroordeling. Jij bent in Gods ogen meer dan genoeg. In Kolossenzen 2 lees ik dat al onze overtredingen vergeven zijn. God heeft elke aanklacht die in ons nadeel was verscheurd. God Zelf is Degene die dit voor jou en mij deed. Hij zegt dit in Zijn woord over ons. Gods woord is waarheid, dus wie ben ik om daaraan te twijfelen?

Ik verlang ernaar om die waarheid diep te laten landen in mijn hart.

Ook al wil de vijand ons elke dag van het tegendeel overtuigen, ik belijd én geloof dat er voor mij geen veroordeling meer is.

Ik besluit om niet meer mee te gaan in de leugen van de vijand.

Ik schrijf deze tekst opnieuw op en plak het op de spiegel, op de wc deur, op andere plekken in mijn huis waar ik regelmatig ben. En ik spreek het hardop uit. Ik proclameer Gods waarheid over mijzelf. Doe je mee?!

God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om mij te veroordelen, maar om door Hem gered te worden.

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente