De weg naar tevredenheid

God heeft het zo geleid dat dit de laatste blog is die nog is geschreven door onze lieve vriendin Edurne Mencia. Op 1 augustus is Edurne onverwachts door de Heer thuisgehaald. Hoewel wij ons erin kunnen verheugen dat zij nu in Jezus’ armen is, was onze gemeenschap de afgelopen maand ondergedompeld in rouw om het […]

Bedenk het niet alleen, maar zeg het ook!

Het ondenkbare gebeurde toen ik naarstig zocht naar een manier om ons gesprek op gang te brengen. We spraken over het belang van bemoedigende woorden en over de noodzaak – en urgentie – om ze te spreken. Onverwacht verloren we onze geliefde vriendin, LGG-vertaler, leider en rolmodel Edurne. Edurne was een bemoediger van nabij. Gesprekken […]

Jouw woorden

“Misschien zijn onze gebeden een beetje raar. Misschien zijn ze zwak. Maar de kracht van het gebed ligt in degene die ernaar luistert en niet in degene die ze uitspreekt, en daarom maken onze gebeden een verschil.” – Max Lucado Volgens mij is één van de grootste leugens waar velen van ons naar luisteren in […]

Online stemmen

Om de paar maanden heb ik de neiging om al mijn accounts op sociale media te verwijderen. De negatieve energie overweldigt me. Facebook begint mijn vreugde weg te nemen, en ik word moe van het scrollen door oppervlakkige Instagram selfies en ik neem het mezelf kwalijk dat ik geen perfect Pinterestleven heb. Sociale media kan […]

De harde waarheid accepteren

Wanneer we denken aan de waarheid spreken tegen elkaar denken we vaak aan woorden die ons een goed gevoel geven, die een glimlach op ons gezicht toveren en iemands dag opvrolijken. We denken aan hoe we een ander kunnen wijzen op de waarheid in Gods woord zodat we haar kunnen opbouwen in zijn geloof – […]

Wees spaarzaam met je woorden

Wij leven in een tijd waarin we onze gedachten en meningen in een oogwenk aan de hele wereld kunnen laten weten, terwijl we daar niet of nauwelijks voor hoeven te verantwoorden. We vergeten al te gemakkelijk dat wij allemaal rekenschap zullen moeten geven van elk nutteloos woord dat we ooit hebben gesproken. “Maar Ik zeg […]

Wat God zegt tegen ons

De gemiddelde persoon heeft op één dag tussen de 12.000 en 70.000 gedachten en psychologen schatten dat meer dan zeventig procent van die kluwen in ons hoofd negatief is. Donkere gedachten kunnen ons doen ontsporen. Op sommige dagen voel ik me alsof ik in een op hol geslagen trein zit, volgeladen met de verkeerde woorden, […]

Je woorden doen ertoe

Je woorden doen ertoe. De woorden die je tot anderen spreekt en de woorden die je tot jezelf spreekt, ze doen er allemaal toe. Als je ook maar een beetje op mij lijkt, dan bewaar je de hardste woorden voor jezelf. Je weet wel, die giftige woorden die niemand mag horen, behalve jijzelf. Ze herhalen […]

De woorden die we spreken: een gebed gebaseerd op Efeze 4:29-32

Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw… Here God, U zegt: In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet (Spreuken 10:19). Vandaag heb ik teveel woorden gesproken – harde woorden, woorden die afbreuk doen – en ik kan ze niet meer ongedaan maken. […]

Let jij op je woorden?

Iedereen heeft moeite zijn tong in bedwang te houden. Misschien gebruik je geen hele grove woorden, misschien gebruik je zelfs geen scheldwoorden, maar ook jij moet steeds je tong in bedwang houden. Woorden die gebruikt worden om te klagen, te roddelen, kwaad te spreken of om boosheid, zelfmedelijden of irritatie te uiten misbruiken allemaal de […]