Online stemmen

Om de paar maanden heb ik de neiging om al mijn accounts op sociale media te verwijderen. De negatieve energie overweldigt me. Facebook begint mijn vreugde weg te nemen, en ik word moe van het scrollen door oppervlakkige Instagram selfies en ik neem het mezelf kwalijk dat ik geen perfect Pinterestleven heb. Sociale media kan een kweekvijver zijn voor ontevredenheid. Ongepast delen mensen meer dan je wilt weten over intieme details van hun persoonlijke leven. Wrede oorlogen worden gevoerd door vrienden die verschillende politieke ideologieën hebben. Waarom kunnen we niet allemaal gewoon met elkaar door één deur?

Ik wil terugkeren naar de stille dagen waarop je een boek las en naar muziek luisterde.

Maar voordat ik de deletetoets van mijn socialemedialeven indruk, stuurt God me een reminder. Hij fluistert stilletjes tot mijn hart: “Mijn dochter, je bent geroepen om een licht te zijn op een donkere plek.”

Die gebroken mensen op sociale media hebben pijn, en ik heb een vaste hoop in Jezus om met hen te delen. Ik kan mijn Facebookfeed gebruiken om contact te leggen met mensen die serieuze vragen hebben over leven en geloof. Ik kan over fundamentele waarheden vanuit de Bijbel vertellen en hoop en genezing bieden aan een verloren ziel.

Dus, in plaats van tijd te verdoen op sociale media, log ik bewust in om leven te spreken.

Weet je, Jezus is het vleesgeworden Woord. Zijn machtige naam is leven en vrede, zelfs op Instagram. Hij spreekt en de storm van negatieve woorden in onze nieuwsfeed moet gehoorzamen. De Heer wil redding brengen op sociale media, door ons heen.

Laten we even stoppen en bidden voordat we iets posten, zodat we onze woorden wijs gebruiken:

  • Wijs op Jezus met heilzame, bemoedigende woorden.

“Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, op dat het genade geeft aan hen die het horen.” – Efeze 4:29

  • Bevorder vrede door antwoorden te geven die gevuld zijn met genade en die komen uit een nederig hart.

“Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.” – Kolossenzen 4:12-14

  • Prijs het goede in anderen en deel Gods liefde in een wereld die vervuld is met haat.

“Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.” – Kolossenzen 4:5-6

  • Verkondig de onweerlegbare boodschap van redding in Christus aan iedereen die bereid is te luisteren.

“Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.” – 1 Petrus 3:15

Je bent geroepen om je licht te laten schijnen op sociale media. Je volgende post kan iemand vrijzetten van twijfel en angst en een onwankelbare plek in Christus bieden.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente