Jouw woorden

Misschien zijn onze gebeden een beetje raar. Misschien zijn ze zwak. Maar de kracht van het gebed ligt in degene die ernaar luistert en niet in degene die ze uitspreekt, en daarom maken onze gebeden een verschil.” – Max Lucado

Volgens mij is één van de grootste leugens waar velen van ons naar luisteren in dit kritische tijdperk, de leugen dat onze gebeden er niet toe doen.

De leugen dat onze gebeden geen verschil maken en dat er niets door verandert, weerhoudt ons om vrijmoedig dingen te bidden die uiteindelijk de wereld zullen veranderen.

Die leugen weerhoudt ons ervan om onze relatie met Jezus te verdiepen en maakt dat we geen invloed hebben. Die leugen maakt dat we “veilige” gebeden bidden. Gebeden die uit algemeen gebruikelijke woorden bestaan waarvan we nooit weten of God daar wel of niet op antwoordt. Die gevaarlijke leugen weerhoudt ons ervan dat we in vrijmoedig geloof een stap naar buiten doen en op God vertrouwen op dat onbekende gebied.

En dat is nou net wat Satan wil.

Hij wil niet dat wij gebeden bidden die ons geloof versterken – gebeden die alleen door God verhoord kunnen worden. Als er antwoord komt op ons gebed, dan helpt dat ons om te zien hoe machtig God aan het werk is in ons leven, waardoor ons geloof zal groeien.

Dat is het soort gebeden waarvoor Satan siddert en vlucht. Dat zijn de gebeden die wij vrijmoedig moeten bidden – gebeden die de wereld veranderen.

Een van mijn favoriete voorbeelden hiervan staat in Daniël 10:12. Daar zien we Daniel ernstig in gebed en een paar dagen later krijgt hij tenslotte antwoord op zijn gebeden met de woorden: “Omwille van uw woorden ben ik gekomen…”

God zond letterlijk een engel om Daniël te troosten en antwoord te geven op zijn gebed. Daniëls woorden werden belangrijk gevonden en dat geldt ook voor jouw woorden.

Dus laten we, in plaats van de gebruikelijke, gemakkelijke gebeden te bidden in geloof voor de volle winst gaan en vrijmoedig die stap doen om gebeden te bidden, waarop het antwoord alleen in God te vinden is. Gebeden waarbij je je afvraagt: ‘Hoe zou dit ooit kunnen?’

Want per slot van rekening gaat ons leven niet om ons, maar om Hem. Onze dagen dienen niet tot onze glorie, maar tot de Zijne.

Op welke gebeden antwoordt God duidelijk?

Fijn dat je dat vraagt!

Kijk eens even naar het gebed des Heren. Jezus reikte ons een model aan van hoe je kunt bidden. Het gaat daarin niet om mooie woorden, of om veel woorden, maar wel om woorden uit een nederig hart dat zich afstemt op Gods hart.

Stel je voor hoe de wereld eruit zou zien als wij allemaal meer zouden bidden, er meer ernst mee zouden maken, en er ZEKER van zouden zijn dat wat we bidden een verschil kan maken in het leven van anderen en tot verandering kan leiden voor de eeuwigheid.

Hieronder vind je een lijstje van gebeden waarvan God beloofd heeft dat Hij die zal verhoren:

Wat u ook zult vragen in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Johannes 14:13

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Johannes 15:16

Op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, Hij zal het u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Johannes 16:23-24

Lieve zussen, God belooft dat Hij deze gebeden verhoort. Laten wij dan als vrouwen de moed hebben om ze te bidden!

Laten we de hemel bestormen met krachtige gebeden die overeenstemmen met Gods hart en in het belang van Zijn Koninkrijk overal ter wereld. Denk je eens in wat een impact zulke gebeden kunnen hebben op deze tijd en op de komende generaties!  Wat een deining kunnen onze gebeden veroorzaken in de komende jaren!

“God gebruikt het gebed als een manier om Hem te leren kennen. Door te bidden en te zien hoe God antwoordt, ontdekken we de gedrevenheid van Gods hart en de kracht van Zijn antwoord. Gebeden dat Gods Koninkrijk de hele aarde mag vervullen, die een beroep doen op alles wat de hemel in beweging kan brengen.”- Dr. Greg Pruett

Lieve vriendinnen, laten we allemaal meedoen! Laten we gebeden bidden die de hemel in beweging zetten en Gods Koninkrijk op aarde brengen! Echt waar, jouw woorden maken verschil!

Heb God hartelijk lief,

Uitdaging week 4: Gebruik je woorden ten goede! Bid vrijmoedige gebeden, spreek voor degenen die niet voor zichzelf kunnen spreken en dank God elke dag voor iets of iemand in jouw leven!

Leesplan week 4:

Tekst week 4:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente