Let jij op je woorden?

Iedereen heeft moeite zijn tong in bedwang te houden. Misschien gebruik je geen hele grove woorden, misschien gebruik je zelfs geen scheldwoorden, maar ook jij moet steeds je tong in bedwang houden. Woorden die gebruikt worden om te klagen, te roddelen, kwaad te spreken of om boosheid, zelfmedelijden of irritatie te uiten misbruiken allemaal de tong die God ons heeft gegeven.

Bedenk eens wat eigenlijk het doel van je tong is, of wat het doel is van de mogelijkheid die God je heeft gegeven om woorden te gebruiken. Je woorden zijn bedoeld om God te eren, door de waarheid te vertellen en anderen daarmee te dienen. Je kan God niet verheerlijken wanneer jij je woorden gebruikt om te klagen, te vloeken of anderen te vernederen.

Daarbij komt nog dat wij als huichelaars worden ontmaskerd wanneer we onze tong gebruiken om te zegenen en er tegelijkertijd mee vloeken. We spreken van naastenliefde en goedheid voor allen om ons heen en vervolgens draaien we ons om en spuwen gif en kwaad naar onze familie. We vertellen hoe God alles in ons leven bestuurt, maar wanneer de dag niet verloopt zoals wij dat willen, gebruiken we onze woorden om te laten merken dat we onze plannen toch echt beter vinden dan die van God.

Als we verder kijken dan de woorden die we gebruiken, zien we dat de woorden zelf niet zozeer het probleem zijn, maar ons hart. Lukas 6:45 zegt ons dat de mond spreekt van waar het hart vol van is. Je woorden onthullen wat er in je hart leeft. Johannes Calvijn zei dat “de tong bestaat om het hart te tonen.” Hoe wij spreken laat zien of we ik-gericht zijn of Christus-gericht. Het laat zien wat ons lief is, wat we vrezen en wat ons beheerst. Onze tong vertelt anderen wat wij aanbidden en wat onze normen zijn, wat we haten en wat we liefhebben. Wat zeggen jouw woorden en manier van spreken over jou?

“Er is geen betere toets van de gezondheid van de ziel, dan te horen wat op de tong ligt!” – C.H. Spurgeon

Onze tong heeft ons veroordeeld, maar Christus redt ons. Jezus alleen kan ons hart redden van het verderf, waarvan het bewijs constant van onze tong rolt. Jezus alleen kan ons hart veranderen. Door die verandering kunnen wij wijsheid vergaren en onszelf in bedwang houden zodat onze woorden God verheerlijken en anderen opbouwen.

“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.” – Spreuken 4:23

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente