De harde waarheid accepteren

Wanneer we denken aan de waarheid spreken tegen elkaar denken we vaak aan woorden die ons een goed gevoel geven, die een glimlach op ons gezicht toveren en iemands dag opvrolijken. We denken aan hoe we een ander kunnen wijzen op de waarheid in Gods woord zodat we haar kunnen opbouwen in zijn geloof – dit is allemaal belangrijk.

Maar er is een ander soort waarheid die we moeten willen delen. Het is een waarheid die op het moment zelf niet goed voelt. Het zijn woorden die moeilijk aan te horen zijn en zelfs nog moeilijker zijn om te spreken. Het zijn woorden ter correctie.

Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekenen van trouw (Spreuken 27:6)

Dit ziet er niet leuk of plezierig uit. Wat zijn de wonden van een vriendin? Waar deze Spreuk over gaat is terechtwijzing en correctie. De harde waarheid die we soms tot elkaar moeten spreken gaat over zonde. Er zijn tijden waarop we van het juiste pad zijn afgedwaald. Dan ontdekken we dat onze houding slecht is, we zelfzuchtig handelen en trots zijn. Soms vertegenwoordigen we God verkeerd en geloven we dingen die niet in lijn zijn met de Bijbel. In deze gevallen hebben we iemand nodig die naar ons toekomt en harde waarheid spreekt zodat we kunnen veranderen en kunnen verbeteren.

We moeten vrouwen zijn die bereid zijn onze vriendinnen pijn te doen, voor hun bestwil, en we moeten vrouwen zijn die de pijnlijke woorden van een vriendin accepteren.

Ware vriendinnen zijn geen bendeleden die ons met hun woorden doodslaan om hun punt duidelijk te maken of om hun gelijk te krijgen. Maar goddelijke vriendinnen zijn niet minder dan medische noodhulpverleners die onze zorgvuldig in elkaar gezette excuses aan het licht brengen en ons weer tot leven choqueren. Ze doen ons voor onze eigen bestwil pijn.” – Greg Morse

We hebben iemand nodig die bereid is te zeggen: ‘Al dit geklaag is ongepast voor iemand die een koninkrijk gaat erven.’

We hebben iemand nodig die tegen ons zegt: ‘Geestelijke slapte is niet oké.’

Spreuken 27:17 zegt ons: ‘IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.’

Om ijzer te scherpen moet het hard botsen met ijzer. Staal moet tegen staal worden gewreven. Er moet een zekere mate van frictie zijn. Je moet een vriendin hebben die bereid is om met je te botsen, maar deze botsing maakt ons beter, niet slechter. Dit botsen maakt mensen scherper en bruikbaarder. Het zal een vriendschap in ieder geval hechter maken omdat het uitspreken van harde waarheid ware liefde laat zien.

Hoe pakken we dit aan wanneer we dit soort waarheid tegen iemand spreken?

  1. Altijd in liefde. Altijd met vriendelijke woorden.
  2. Harde waarheid zou altijd opbouwend moeten zijn, nooit wreed. Jezus is ons perfect voorbeeld hierin. Hij was de belichaming van vriendelijkheid, Hij was vleesgeworden liefde, maar hij was niet bang om zonde bij de naam te noemen. Hij was niet terughoudend om de waarheid te tonen. En hij deed dit altijd in liefde, altijd met zorg, en nooit in momenten van frustratie of met wreedheid.
  3. Spreek altijd met nederigheid en nooit met een houding van verhevenheid of van ‘ik ben heiliger dan jij’.
  4. Ga niet zitten muggenziften en ga niet alle kleine zwakheden zitten aanwijzen die je vriendin heeft. Dat is niet jouw taak. Laat 1 Thessalonicenzen 5:14 je leiden – ‘En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.’

En wanneer een vriendin naar ons toe komt en harde woorden spreekt, hoe moeten we dan reageren?

  1. We moeten niet vanuit trots reageren en niet in de verdediging schieten.
  2. We moeten luisteren en geen smoesjes verzinnen.
  3. We moeten erover bidden en God vragen of Hij ons wil laten zien of er waarheid zat in wat gezegd is.
  4. We moeten ons bekeren en Gods hulp vragen om dit te overwinnen.

Een vriendin die bereid is om harde waarheid te spreken is zeldzaam, maar wees dankbaar als je zo’n vriendin vindt, want je zal iemand gevonden hebben die intens van je houdt en je wil zien opbloeien in je wandel met Jezus.

“Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek de waarheid tegen elkaar.” (Zacharia 8:16)

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente