Wees spaarzaam met je woorden

Wij leven in een tijd waarin we onze gedachten en meningen in een oogwenk aan de hele wereld kunnen laten weten, terwijl we daar niet of nauwelijks voor hoeven te verantwoorden. We vergeten al te gemakkelijk dat wij allemaal rekenschap zullen moeten geven van elk nutteloos woord dat we ooit hebben gesproken.

Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. – Mattheüs 12:36-37.

Als ik bedenk dat Jezus in Johannes 1:1 wordt beschreven als het Woord, dan weet ik zeker dat ik heel wat keren veroordelende woorden heb gebruikt, of haastig en onachtzaam heb gesproken.

We denken heel lang na over wat de juiste woorden zijn, de goede toon, en de juiste tijd om te spreken. Gods Woord zegt dat het niet alleen gaat om wat we zeggen en hoe we het zeggen. Wat we liever niet zeggen is net zo belangrijk.

Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn.” – Prediker 5:2.

Ik moet bekennen dat ik een probleemoplosser ben. Als er ingewikkelde problemen op mijn pad komen, wil ik die het liefst het hoofd bieden met simpele oplossingen. Maar die simpele oplossingen zijn gekunsteld en werken niet in het echte leven… alleen in de film worden alle problemen perfect opgelost aan het einde van het verhaal. Mijn verlangen om die problemen aan te kunnen leidt dat ertoe dat ik in de gauwigheid achteloze uitspraken doe, zonder erbij na te denken hoe die overkomen.

Op zichzelf lijken die uitspraken onschuldig en goedbedoeld:

  • God legt je niet meer op dan je aankunt
  • God heeft met alles een bedoeling
  • God heeft alles in de hand

Maar voor een vrouw die net gehoord heeft dat ze kanker heeft…

Voor de vrouw die de begrafenis aan het regelen is voor haar man of voor haar kind…

Voor de vrouw die haar derde miskraam heeft gehad…

Voor de vrouw die net seksueel is aangerand…

Voor haar kunnen zulke goedbedoelde woorden een hartverscheurende en verwoestende uitwerking hebben.

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.” – Spreuken 12:18

God heeft een bedoeling als Hij spreekt in ons leven. Hij verspilt geen woorden en spreekt niet zonder reden. Elk woord in de Schrift heeft betekenis en kracht. We moeten niet onderschatten met hoeveel kracht onze woorden het leven kunnen wegzuigen in plaats van leven te brengen. Omdat God onze Trooster is, en wij naar Zijn beeld geschapen zijn, hebben we van nature een sterke behoefte om anderen te troosten. Voor velen van ons houdt troosten in dat we woorden van bemoediging spreken.

Maar toch, als mensen midden in de narigheid zitten en overweldigd worden door verdriet, dan spreken onze daden, door de Geest geleid, vaak meer aan dan wat we zeggen.

Jezus gebruikte Zijn woorden om de mensen leven en hoop te brengen. En als er geen woord gezegd hoefde te worden, dan luisterde Hij.  Hij huilde samen met wie in rouw waren, Hij verzorgde degenen die honger hadden, hij at samen met degenen die verworpen en vervolgd werden, en Hij genas wie gebroken was.

Dat voorbeeld van Jezus moeten wij volgen. Wij kunnen mensen nieuw leven inblazen door stil te zijn, door een omhelzing, een luisterend oor, een helpende hand, of alleen maar door er te zijn.

Het hart van de rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal, maar de mond van goddelozen vloeit over van kwaad.” – Spreuken 15:28.

Wij bidden vaak dat de Heilige Geest onze woorden wil leiden, maar we moeten ook bidden dat Hij ons luisteren wil leiden. Sinds de laatste paar maanden ben ik gaan bidden wat er staat in Psalm 141:3: “HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.” De Heilige Geest heeft dat beantwoord door mij te laten groeien in het vermogen om actief te luisteren. Dat heeft een merkbare invloed gehad op mijn relaties met mensen. Mijn zwijgen was een gave van God. Moge God ons zegenen als wij proberen Hem te eren met ons spreken en met ons zwijgen.

Wat kunnen we voor jou bidden als je hulp nodig hebt van de Heilige Geest om geen nutteloze woorden te spreken?

Genade en vrede zij met jou,

Uitdaging week 3: Het is van belang dat wij onze woorden leren beheersen. Let op de woorden die jij deze week zegt, en zorg dat ze tot eer van God zijn. Vraag een vriendin om voor je te bidden en verantwoording van je te vragen.

Leesplan week 3:

Tekst week 3:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente