Gemaakt voor gemeenschap met de wereld

Zo mag je van God getuigen in jouw wereld ‘U bent het licht van de wereld…’ Ik kan deze bekende woorden uit Matthëus 5 wel dromen. Lange tijd voelden die woorden als een grote, zo niet onmogelijke opdracht: ‘Hoe kan ik in mijn ééntje de wereld bereiken?’ Totdat ik de betekenis van deze woorden opnieuw […]

Leesplan en Uitdaging week 4 ‘Niet alleen’

Heb God lief met alles wat in je is en je naaste als jezelf. We zijn het licht van de wereld, laat daarom je licht schijnen voor de mensen zodat ze onze hemelse Vader eren. Wees eerlijk en rechtvaardig, bewijs elkaar goedheid en liefde, ook de weduwe en wees, de arme en de vreemdeling. Heb […]

Gemaakt voor gemeenschap met de plaatselijke kerk

“Ik heb heimwee naar die warme gemeenschap…” Deze week staat de gemeenschap met de plaatselijke kerk centraal. Waarom is het belangrijk om onderdeel te zijn van een lokale kerkgemeenschap? En hoe krijgt gemeenschap in de lokale kerk vorm? Daarover gaat het deze week. De Bijbel laat ons zien wat het inhoudt om als kerk een […]

Leesplan en Uitdaging week 3 ‘Niet alleen’

Zelfs als je met twee of drie bent, is God erbij. Blijf als gelovigen bij wat de apostelen leerden, kom samen met gelovigen, vier het avondmaal en bid samen. Heb elkaar lief, wees gastvrij en dien elkaar met je gekregen gaven. Wees nederig en geduldig en verdraag elkaar. Bewaar de eenheid van de Geest door […]

Gemaakt voor gemeenschap met familie en vrienden

Deze week leren we over hoe God ons bedoeld heeft als mensen die in verbinding staan met elkaar. Het is niet voor niks dat God mannen én vrouwen heeft bedacht. Samen laten we een completer beeld van God zien, we vullen elkaar aan. Samen staan we sterker. Samen houden we het langer vol. Samen zien […]

Leesplan en uitdaging week 2 ‘Niet alleen’

God geeft Adam een hulp die bij hem past. Laten we elkaar verdragen, eensgezind zijn en op elkaar letten. Twee zijn beter dan één want zij kunnen elkaar helpen. Verdraag en vergeef elkaar en heb elkaar lief. Uitdaging week 2 Denk deze week na wie jij tot hulp zou kunnen zijn, en wie de persoon […]

‘God geeft niet op!’

“Gemeenschap met God” Moet ík schrijven over ‘gemeenschap met God’? Als er iemand is die daar meer naar verlangt en het tegelijkertijd zo lastig vind om de tijd echt vrij te maken daarvoor, dan ben ik het wel. In het verlangen naar meer van God, een intiemer leven met Hem, daarin zit ook de grootste […]

Getuigenis – Leesplan en uitdaging week 1 ‘Niet alleen’

Ik ben het vijfde kind in een groot gezin en ik heb altijd al gedachten, ervaringen, gelach en het leven met anderen willen delen. In mijn familie zorgden we voor onze broers en zussen. We bouwden door onze woorden en daden een gemeenschap van liefde en in dit proces was het belangrijk verbondenheid met elkaar […]